Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů I.*-prof. PM- A. (KSA / RLZ12)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSA / RLZ12 - Řízení lidských zdrojů I.*-prof. PM- A., Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Trendy v technologii řízení lidského potenciálu v organizaci2. Outsourcing - proces, při kterém organizace deleguje vedlejší činnosti3. Personální agentura - zdroj externí pole pro organizační činnosti v oblasti personalistiky4. Teambuilding - cílený rozvoj a budování kolektivu, motivace pro práci v kolektivu5. Outdoorevent - akce k budování kolektivu ve volné přírodě6. Indoorevent - akce k budování kolektivu v uzavřeném prostoru7. Assessment Centre - zaměřeno na jednotlivé zaměstnance - psychologické posuzování8. Development Centre - rozvoj pracovníků9. Expedice - řízená nácviková akce ke společnému rozhodování a spolupráci10. Kompetence a tvorba kompetenčních modelů11. Manažerská role12. Modely manažerské práce a chování

Získané způsobilosti

Disciplína je zaměřena na praktické aplikace teoretických poznatků z oblasti řízení, studenti po úspěšném absolvování kurzu rozumí různým přístupům v technologii práce s lidským potenciálem v organizaci, identifikují potřeby organizace v oblasti pracovních míst a zaměstnanců, aplikují jednotlivé teoretické a technologické přístupy z personálního managementu v organizaci, hodnotí optimální přínosy teoretických koncepcí a metod řízení zaměstnanců v organizaci.

Literatura

Van der Laan, G.:. Legitimace sociální práce. 1. vyd., Boskovice - Ostrava 1998. Vodáčková, O., Vodáček:. Management. Teorie a praxe pro 90. Léta. 1. vyd., Praha 1997. Bělohlávek, F., Košťan, J., Šuleř, O.:. Management. 1. vyd., Olomouc 2000. Fotr, J., Dědina, J.:. Manažerské rozhodování.1. vyd., Praha, 1997. Amstrong, M. Personální management.1. vyd., Praha: Grada Publishing, 1999. Drucker, P. Řízení v době velkých změn. 1. vyd., Praha: Management Press, 1998. Drucker, P.F. Řízení v turbulentní době. Press, Praha, 1992. Keller, J. Sociologie byrokracie a organizace. Praha: SLON, 2007. ISBN 9788086429748.Veselý, A.:. Společnost vědění jako teoretický koncept. In. Sociologický časopis, Vol. 40 (2004), str. 433 - 443.

Požadavky

Je požadována pravidelná aktivní účast na výuce, studium literatury podle zadání, odevzdání závěrečné písemné práce.

Garant

PhDr. Veronika Gigalová, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Veronika Gigalová, Ph.D.