Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů 1 - KA (KSA / RLZD1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSA / RLZD1 - Řízení lidských zdrojů 1 - KA, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Postavení a systém ŘLZ v organizaci2. Analýza pracovního místa - metody, techniky3. Plánování pracovních sil4. Nábor, získávání nových pracovníků5. Personální výběr, kritéria úspěšnosti práce6. Hodnocení pracovního výkonu - metody, techniky7. Odměňování pracovníků8. Kariéra v organizaci9. Management kariéry10. Řízení pracovního výkonu11. Motivování pracovního výkonu a pracovníků12. Motivační program

Získané způsobilosti

Disciplína je zaměřena na praktické aplikace teoretických poznatků z oblasti řízení, studenti po úspěšném absolvování kurzu rozumí různým přístupům v technologii práce s lidským potenciálem v organizaci, identifikují potřeby organizace v oblasti pracovních míst a zaměstnanců, aplikují jednotlivé teoretické a technologické přístupy z personálního managementu v organizaci, hodnotí optimální přínosy teoretických koncepcí a metod řízení zaměstnanců v organizaci.

Literatura

BĚLOHLÁVEK, F. Organizační chování. Rubico Olomouc, 1996. ISBN 80-85839-09-1.Bělohlávek, F. Osobní kariéra. 1. vyd. Praha: Grada, 1994. Amstrong, M. Personální management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. Bedrnová, E., Nový, I. (1998). Psychologie a sociologie v řízení firmy. Praha:Management Press. Koubek, J. Řízení lidských zdrojů. Management Press, Praha, 2001. ISBN 80-7261-033-3.

Požadavky

Je požadována pravidelná aktivní účast na výuce, studium literatury podle zadání, odevzdání závěrečné písemné práce.

Garant

PhDr. Veronika Gigalová, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Veronika Gigalová, Ph.D.