Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů 2 - KA (KSA / RLZD2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSA / RLZD2 - Řízení lidských zdrojů 2 - KA, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Trendy v technologii řízení lidského potenciálu v organizaci2. Outsourcing - proces, při kterém organizace deleguje vedlejší činnosti a práci ze své interní struktury na externí entitu specializovaného na provádění těchto operací3. Personální agentura - zdroj externí pole pro organizační činnosti v oblasti personalistiky4. Teambuilding - cílený rozvoj a budování kolektivu, motivace pro práci v kolektivu5. Outdoorevent - akce k budování kolektivu ve volné přírodě6. Indoorevent - akce k budování kolektivu v uzavřeném prostoru7. Assessment Centre - zaměřeno na jednotlivé zaměstnance - psychologické posuzování8. Development Centre - rozvoj pracovníků9. Expedice - řízená nácviková akce ke společnému rozhodování a spolupráci zaměstnanců v přirozeně náročných situacích10. Kompetence a tvorba kompetenčních modelů11. Manažerská role12. Modely manažerské práce a chování

Získané způsobilosti

kompetence v rozsahu cíle předmětu

Literatura

Bělohlávek, F. Organizační chování. Rubico, Olomouc, 1996. ISBN 80-85839-09-1.Bělohlávek, F. Osobní kariéra. 1. vyd. Praha: Grada, 1994. Amstrong, M. Personální management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. Bedrnová, E., Nový, I.:. Psychologie a sociologie v řízení firmy. Praha 1998. Koubek, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, 2001.

Požadavky

Na základě probraného učiva viz Obsah a Literatura.

Garant

PhDr. Veronika Gigalová, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Veronika Gigalová, Ph.D.