Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů - APM (KSA / ŘLZPM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSA / ŘLZPM - Řízení lidských zdrojů - APM, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Uplatnění obecných zásad managementu v personální činnosti.2. Zavedení funkcí managementu do personální činnosti.3. Plánování pracovních sil.4. Pracovní místo5. Analýza práce.6. Analýza práce, metody a techniky analýzy práce7. Pozorování a jeho uplatnění při analýze práce8. Nábor, získávání pracovníků.9. Personální výběr, obecná charakteristika.10. Volba kritérií pro personální výběr.11. Techniky a nástroje výběrového řízení.12. Hodnocení pracovního výkonu13. Hodnotitelé pracovního výkonu.14. Motivování pracovního výkonu15. Řízení kariéry v organizaci16. Péče o pracovníky

Získané způsobilosti

kompetence v rozsahu cíle předmětu

Literatura

Koontz, H., Weihrich, H. Management. 1. vyd., Praha: East publishing, s.r.o., 1998. Periodikum Moderní řízení. ARMSTRONG, M. Personální management. Praha, Grada Publishing, 1999. Bedrnová, E., Nový,I. Psychologie a sociologie v řízení firmy. 1.vyd., Praha: Management Press, 1998. Koubek, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, 2001. Peters, T.,J., Waterman, R.,H. Hledání dokonalosti.1. vyd., Praha: Svoboda-Libertas, 1993. ISBN: 80-205-0313-7. Weather, W., B., Davis, K. Lidský faktor a personální management.1. vyd., Praha: Victoria Publishing, a.s.,1992. ISBN: 80-85605-04-X. Vodáček, L., Vodáčková, O. Management. Teorie a praxe v informační společnosti. 3., doplněné a rozšířené vyd., Praha: Management Press, 1999. ISBN: 80-85943-94-8. Praha: Management Press, 1996. Bělohlávek, F. Organizační chování. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1996. Bělohlávek, F. Osobní kariéra. 1. vyd. Praha: Grada, 1994. Leigh, A. Praktický rádce manažera. 1. vyd., Praha: Svoboda, 1992. ISBN: 80-205-0264-5. Mills, D. Q. Labor - management.1. vyd., Fifth edition, 1994. ISBN: 0-07-042512-4. Drucker, P. Řízení v době velkých změn. 1. vyd., Praha: Management Press, 1998.

Požadavky

Na základě probraného učiva viz Obsah a Literatura.

Garant

PhDr. Veronika Gigalová, Ph.D.doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Veronika Gigalová, Ph.D.