Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Aktuální školská politika - SM (KSA / SMASP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSA / SMASP - Aktuální školská politika - SM, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Česká vzdělávací politika v evropském kontextu. Klíčové principy vzdělávací politiky. Aktuální školská politika v koncepčních materiálech: Národní program rozvoje vzdělávání (Bílá kniha). Dlouhodobé záměry vzdělávání... ČR (2002, 2005), kraje, obce.

Získané způsobilosti

kompetence v rozsahu cíle předmětu

Literatura

Dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje výchovně-vzdělávací soustavy krajů. (2005) [online] Dostupné na WWW: . Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně-vzdělávací soustavy ČR. (2002) [online] Dostupné na WWW: . Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR. (2005) [online] Dostupné na WWW: . Národní program rozvoje vzdělávání v ČR: Bílá kniha. Praha : UIV TAURIS, 2001.ISBN 80-211-0372-8. Dostupné i na WWW: . PRÁŠILOVÁ, M. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro učitele. Olomouc: Vydavatelství UP, 2003. Studijní text pro distanční vzdělávání. Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a hodnocení školy. Dostupné na WWW: . Z.č. 561/2004 Sb., školský zákon. Dostupné na WWW: . České překlady publikací EURYDICE. Dostupné na WWW: . EU a programy EU. ESF. Mezinárodní spolupráce. Dokumenty. Ekonomika školství. Dostupné na WWW: . BRDEK, M., VYCHOVÁ, H. Evropská vzdělávací politika, programy, principy a cíle. Praha, 2004. Server European Schoolnet (Dostupné na WWW: ). Učitelské listy. Dostupné i na WWW:< http://www.ucitelske-listy.ceskaskola.cz>. Učitelské noviny. Dostupné i na WWW: < http://www.ucitelskenoviny.cz>. Vzdělávání v EU. Dostupné na WWW: . WWW stránky krajů a obcí, politických stran. WWW VUP. Dostupné na WWW: .

Požadavky

Na základě probraného učiva viz Obsah a Literatura.

Garant

doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Eva BlažkováMgr. Jakub Dürrprof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.