Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů - SM (KSA / SMRLZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSA / SMRLZ - Řízení lidských zdrojů - SM, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Základy ŘLZ- řízení lidských zdrojů - definice, cíle, modely, aktivity řílení LZ- Strategické řízení lidských zdrojů - definice, cíle, přístupy, formulování strategií, realizaceRozvoj lidských zdrojů- Učící se společnost- Strategie rozvoje lidských zdrojůRozvoj lidských zdrojů v organizacích- Podnikové strategie RLZ- Rozvoj podle kompetencí- Řízení pracovního výkonu- Řízení znalostí- Řízení kariéry a talent managementHodnocení systému RLZ v organizacích- Benchmarking- Balanced Scorecad- EFQMVzdělávání a rozvoj pracovníků v organizaci- Systém vzdělávání pracovníků v organizaci- Systematické vzdělávání pracovníků v organizaci- Rozvoj a vzdělávání manažerů

Získané způsobilosti

kompetence v rozsahu cíle předmětu

Literatura

Armstrong, M. A Handbook of Human Resource Management Practice. Kogan Page, London, 2006. ISBN 0 7494 4631 5.Belz, H., Siegriest, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Portál, Praha, 2001. Cimbálníková, L. Manažerské dovednosti (LMS Unifor). Kubeš, M., Spillerová, D., Kurnický, R.:. Manažerské kompetence. Způsobilosti výjimečných manažerů. 1. vyd. Praha 2004. Bedrnová, E., Nový I. Psychologie a sociologie řízení. Management Press, Praha 2002. Hroník, F.:. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 1. vyd. Praha 2007. Tureckiová, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Grada Publishing, Praha, 2004. ISBN 80-247-0405-6.Koubek, J. Řízení lidských zdrojů. Management Press, Praha 2007. Plamínek, J., Fišer, R. Řízení podle kompetencí. 1. vyd. Praha, 2005. Dytrt, Z. a kol. Manažerské kompetence v Evropské unii. 1. vyd. C. H. Beck, Praha 2004. Prokopenko, J., Kubr, M.:. Vzdělávání a rozvoj manažerů. 1. vyd. Grada, Praha 1996.

Požadavky

Na základě probraného učiva viz Obsah a Literatura.

Garant

RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D.

Vyučující

PaedDr. Jan HauserRNDr. Jitka Krmíčková