Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie komunikace (KZU / FJM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KZU / FJM - Filosofie komunikace, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Jazyk a skutečnost: Jazyk a formování skutečnosti, čas, substance, jednota a mnohost, kauzalita a bytí. Jazyk a tvorba skutečnosti: rozmluva a konverzace, výtvarné umění, hudba a kultura.2. Filozofie a jazyk:Filosofie a zprostředkování pojmů, jazyk, reference a sebe-reference. Analýza jazyka, sémantika a teorie vědy. Wittgenstein: traktát a deníky.3. Filosofie a komunikace: Filozofický rozměr komunikace, performativy a konstativy, komunikativní akty, komunikativní jednání, mediální komunikace a proměny diskurzu.4. Jazykové hry a problematika diskursuWittgenstein: Filosofická zkoumání, logika a vysvětlení, vzory či obrazy, kalkuly a výpovědi. Slova díla a světy: N. Goodman.5. Texty, jazyky a čtení: Písmena, texty, mluvené jazyky, způsoby čtení a dešifrování. Knihy, noviny, scénáře: digitály, překódování a komunikace jako spojení uvnitř jazyka.6. Zkoumání, kontexty a interpretace: Ontologická relativita, pojem, kontext a rekontextualizace, racionalita a interpretace, možnosti jazyka a koncepce - modely světa.7. Pojmová schémata, mentální události: Koherenční teorie pravdy a poznání, kritéria identity pojmových schémat, odlišnosti jazyků a problematika poznání a komunikace.8. Komunikace a kultura: Komunikativní a priori diskursu, diskurs jako hra, komunikativní zprostředkování, prostor komunikace, nahodilosti, ironie a kulturní produkce.

Získané způsobilosti

Student pochopí souvislosti pojetí jazyka a komunikace v rámci vybraných filosofických koncepcí.

Literatura

Štěpán J. Jazyk - Logika - Filozofie. VUP Olomouc, 2002.

Požadavky

Schopnost verbálně prezentovat kterékoli z pojednaných témat, písemná práce

Garant

Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D.