Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie kultury (KZU / FKM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KZU / FKM - Filosofie kultury, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod - interpretace filosofického textu.2. Filosofie vědy - Husserl, E.: Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha 1996.3. Filosofie vědy - Heisenberg, W.: Fyzika a filosofie. Praha 2000.4. Filosofie techniky - Heidegger, M.: Věda, technika a zamyšlení. Praha 2004.5. Filosofie techniky - Lem, S.: Summa technologie. Praha 1995.6. Politická filosofie - Arendtová, H.: Mezi minulostí a budoucností: Osm cvičení v politickém myšlení. Brno 2002.7. Politická filosofie - Šmajs, J.: Ohrožená kultura: od evoluční ontologie k ekologické politice. Brno 1995.8. Filosofie umění - Eco, U.: Skeptikové a těšitelé. Praha 2006.9. Filosofie umění - Deleuze, G., Guattari, F.: Co je filosofie? Praha 2001.10. Filosofie náboženství - Florenskij, P.: Sloup a opora pravdy. Refugium 2003.11. Filosofie náboženství - Sartre, J.P.: Existencialismus je humanismus. Praha 2004.12. Závěr - filosofie kultury konce postmoderny

Získané způsobilosti

- schopnost kritické analýzy náročné akademické literatury v ČJ a AJ - demonstrovat své porozumění současné odborné literatuře k tématům probíraných v semináři- obeznámenost s existencí vědění o kulturní diversitě, nahlížené z pluralistické perspektivy- schopnost vést diskuzi o kulturních, mediálních a společenských tématech, které souvisejí s oborem mediální studia

Literatura

Krob, J., Šmajs, J. Evoluční ontologie. Brno 2005. Petrucijová, J. Obraz a reflexe kultury v myšlení západu. Ostrava 2007. Barker, C. Slovník kulturálních studií. Praha 2006. Burke, P. Variety kulturních dějin. Brno 2006. White, M. A Philosophy of Culture: The Scope of Holistic Pragmatism. Princeton University Press 2005. Kwiek, M. Intellectuals, Power, and Knowledge: Studies in the Philosophy of Culture and Education. Peter Lang Publishing 2005.

Požadavky

Požadavky ke kolokviu:- aktivní účast v semináři;- četba zadaných textů a příprava na semináře- úspěšné zvládnutí ověření znalostí probíraných témat při rozpravě nad týden před konáním kolokvia odevzdanou seminární prací (min. 5 normostran na předem konzultované téma).

Garant

Mgr. Lukáš Zámečník hadwiger, Ph.D.