Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie médií (KZU / FMM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KZU / FMM - Filosofie médií, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Mediální komunikace jako předmět filosofie, vymezení filosofie médií2. Člověk a média, antropologická dimenze médií3. Mediální kultura (reprodukce, odcizení)4. Komunikace a technika, informační společnost (diskursivní a dialogická média)5. - 8. Media a realitaa) otázka reprezentace (čeho a jak)b) interpretace (kódování, intertextualita, interdiskursivita)c) fikce a hrad) virtualita, simulace, hyperealita9. - 12. Filosofická reflexe jednotlivých médií (kniha, fotografie, film, televize, internet)

Získané způsobilosti

Interpretovat mediální obsahy z pohledu filosofických konceptů.

Literatura

FLUSSER, V. Do univerza technických obrazů, Praha: OSPVU, 2001. McLuhan, M. Jak rozumět médiím. Praha 1991. Bystřický, J. Mediální diskurs postmoderny, Karolinum, Praha 2001. Foucault , M. Slová a veci, Kalligram, Bratislav 2000. Barthes, R. Světlá komora, Archa, Bratislava 1994 (též Agite/Fra, Praha 2005).

Požadavky

Kolokvium bude uděleno za úspěšnou obhajobu vypracované seminární práce (o cca 10 normostranách).

Garant

prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc.

Vyučující

prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc.