Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů 1 (PCH / RL1N)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PCH / RL1N - Řízení lidských zdrojů 1, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsahem předmětu je vymezení následujících okruhů:1. Základní charakteristika řízení lidských zdrojů (dále ŘLZ).2. Objasnění strategie ŘLZ a vysvětlení procesu plánování lidských zdrojů. Podniková vize, mise a hodnoty a jejich význam pro ŘLZ.3. Personální marketing.4. Identifikace role personálních útvarů a specialistů na řízení lidských zdrojů v organizacích a institucích.5. Definice a význam hlavních procesů ŘLZ.6. Objasnit problematiku řízení lidského kapitálu.7. Definovat rámec zaměstnaneckých vztahů a vysvětlit procesy zaměstnaneckých vztahů.8. Vytváření a analýza pracovních míst. Práce s integrovaným systémem typových pozic, zejm. job tip (uchazeč), národní soustava povolání (zaměstnavatel).9. Charakterizovat proces získávání a výběru.10. Objasnit proces přijímání a adaptace zaměstnanců.11. Vysvětlit systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a charakterizovat jednotlivé kroky cyklu vzdělávání a rozvoje.

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování budou studenti umět: Znalosti: - Popsat princip současného řízení lidských zdrojů- Popsat funkce jednotlivých subjektů v procesu řízení lidských zdrojů (zaměstnavatelé, odbory, management) - Popsat postupy a metody získávání zaměstnanců- Popsat princip personálního marketingu- Vysvětlit systém vzdělávání a rozvoje v organizaciDovednosti:- Použije nástroje personálního marketingu- Vytvoří popis pracovního místa- Vytvořit adaptační balíček- Vytvoří návrh strategie vzdělávání pro organizaci- Orientovat se v Zákoníku práce

Literatura

Armstrong, Michael. (2006). A Handbook of Human Resource Management Practice. Kogan Page, London. Kubátová, J. (2013). Management lidských zdrojů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Koubek Josef. (2003). Řízení lidských zdrojů. Management Press, Praha. Hůrka, P., & Eliáš, K. (2014). Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 1.1.2014. Olomouc: ANAG. Holá, J. (2011). Jak zlepšit interní komunikaci: vyhněte se zbytečným škodám, odchodu zaměstnanců a ztrátě zákazníků. Brno: Computer Press. Ulrich, D. (2009). Mistrovské řízení lidských zdrojů: překlad bestselleru Human resource champions. Praha: Grada publishing. Dvořáková, Z. (2012). Řízení lidských zdrojů. V Praze: C.H. Beck.

Požadavky

Vytvoření popisu pracovního místa na vybranou pracovní pozici.Demonstrace praktické aplikace vybraného tématu (adaptace zaměstnance, aj.).

Garant

PhDr. Klára Seitlová, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.PhDr. Klára Seitlová, Ph.D.