Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů 2 (PCH / RL2N)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PCH / RL2N - Řízení lidských zdrojů 2, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsahem předmětu je vymezení následujících okruhů:1. Objasnit proces talent managementu a zhodnotit jeho přínosy.2. Formulovat cíle hodnocení zaměstnanců a navrhnout kombinaci metod hodnocení pro vybrané pracovní pozice.3. Vysvětlit podstatu odměňování a shrnout jeho výhody a nevýhody. Popsat užívané systémy odměňování v podnicích.4. Péče o zaměstnance a pracovní vztahy. Péče povinná, smluvní, nepovinná. Význam péče pro znalostní pracovníky, specifické požadavky mladých znalostních pracovníků.5. Srovnat řízení lidských zdrojů v malých a středních organizacích s řízením lidských zdrojů ve velkých organizacích.6. Shrnout negativa rostoucí fluktuace zaměstnanců v organizaci a doporučit možné způsoby měření odchodů zaměstnanců z organizace.7. Perspektivy ŘLZ. Nejnovější studie z oblasti ŘLZ, trendy v požadavcích mladých znalostních pracovníků, nové přístupy k lidskému kapitálu. Příležitosti pro talentované pracovníky.8. Specifikace pozice psychologa v organizaci.

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování budou studenti umět:Znalosti: - Popsat princip talent managementu- Popsat systémy hodnocení pracovníků- Popsat specifika ŘLZ v malých, středních a velkých organizacích- Popsat aktuální trendy v oblasti ŘLZ- Popsat specifickou roli psychologa v organizaciDovednosti:- Vypočítat fluktuaci zaměstnanců- Navrhnout systém motivace u vybraných pracovních pozic- Navrhnout formu hodnocení pracovníků u vybraných pracovních pozic- Napsat pracovně psychologický posudek

Literatura

Armstrong, Michael. (2006). A Handbook of Human Resource Management Practice. Kogan Page, London. Kubátová, J. (2013). Management lidských zdrojů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Koubek Josef. (2003). Řízení lidských zdrojů. Management Press, Praha. Hůrka, P., & Eliáš, K. (2014). Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 1.1.2014. Olomouc: ANAG. Pilařová, I. (2008). Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost. Praha: Grada. Holá, J. (2011). Jak zlepšit interní komunikaci: vyhněte se zbytečným škodám, odchodu zaměstnanců a ztrátě zákazníků. Brno: Computer Press. Ulrich, D. (2009). Mistrovské řízení lidských zdrojů: překlad bestselleru Human resource champions. Praha: Grada publishing. Bedrnová, E., & Nový, I. (2007). Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press. Dvořáková, Z. (2012). Řízení lidských zdrojů. V Praze: C.H. Beck. Horváthová, P. (2011). Talent management. Praha: Wolters Kluwer ČR.

Požadavky

Absolvování kurzu Řízení lidských zdrojů 1Zápočet: Demonstrace praktické aplikace vybraného tématu (systém hodnocení, talent management, aj.). Prezentace před skupinou. Následná sebereflexe a zpětná vazba. Zkouška: Splnění písemného znalostního testu v rozsahu výuky ŘLZ 1 a 2. minimálně na 80%

Garant

PhDr. Klára Seitlová, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Romana MazalováPhDr. Klára Seitlová, Ph.D.PhDr. Klára Seitlová, Ph.D.