Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení virtuálních týmů (PCH / RVTN)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PCH / RVTN - Řízení virtuálních týmů, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Charakteristika virtuálních týmů (VT), důvody a význam vytváření VT.Specifika VT ve srovnání s tradičními týmy.Požadavky na osobnostní charakteristiky členů VT. Požadavky na osobnostní charakteristiky a specifické kompetence vedoucích VT.Způsoby výběru členů VT.Specifika vedení/řízení VT.Specifika komunikace ve virtuálním prostředí a zásady efektivní komunikace, absence neverbální komunikace ve virtuálním prostředí.Skupinová dynamika VT a metody pro rozvoj. Efektivní užití kolaborativních technik ve VT.Metody hodnocení členů VT.Interkulturní aspekty řízení VT.Virtuální tržiště práce, vytváření swarms (týmy pracovníků sestavené za účelem řešení krátkodobého projektu, po vyřešení projektu je tým rozpuštěn).Prostředí/rozhraní vhodná pro práci VT.Patologické jevy. Závislosti - workoholismus, technofilie.Time management ve virtuálním prostředí.Praktický nácvik týmové virtuální spolupráce, prezentace výsledků.Tento předmět vznikl v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0138 Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace a propojení ekonomických a psychologických studijních programů.

Získané způsobilosti

Odborné znalosti: Studentse orientuje v trendech vývoje práce a spolupráce znalostních pracovníků, umí vysvětlit principy a zásady komunikace a spolupráce ve virtuálním prostředí,umí popsat principy vedení virtuálních týmů, umí popsat základní teorii týmové práce a její modifikace ve virtuálním prostředí.Odborné dovednosti: Student umí využívat virtuální tržiště práce, dokáže spolupracovat a komunikovat ve virtuálních pracovních týmech, je schopen eliminovat rizikové chování ve virtuálním prostředí,umí nalézt a získat pracovní uplatnění ve virtuálním prostředí.Obecné způsobilosti: Student je způsobilý navazovat pracovní kontakty ve virtuálním prostředí, tyto kontakty udržovat a rozšiřovat ve prospěch vlastí profesní uplatnitelnosti a rozvoje.

Literatura

Zofi Yael S. A Manager s Guide to Virtual Teams, 2011. Lema, Chris. Building & Managing Virtual Teams: Five ways to Create a High Performance Culture for Remote Workers, 2012. http://psych.upol.cz/wp-content/uploads/2015/06/Kubatova-Seitlova-Rizeni-virtualnich-tymu.pdfLepsinger, Richard, De Rosa, Darleen. Virtual Team Success: A Practical Guide for Working and Leading from a Distance, 2010. Lipnack, Jessica, Stamps, Jeffrey. Virtual Teams: People Working Across Boundaries with Technology, 2000. Ellis, J.B. - Luther,K., - Bessiere,K. - Kellogg, W.A. Games for Virtual Team Building. Prezentováno na ACM DIS 2008: The Conference on Designing Interactive Systems. Cape Town 25.2. - 27.2.2008, http://jellis.org/work/jbe-dis2008.pdf. Seriosity. Virtual Worlds, Real Leaders. Online games put the future of business leadership on display. http://domino.research.ibm.com/comm/www_innovate.nsf/images/gio-gaming/$FILE/ibm_gio_gaming_report.pdf. Kaiser, P.R. - Tullar W.L. - McKowen, D. Student Team Projects by Internet. Business Communication Quarterly 63(4), s. 75-82. Suchan, J. - Hayzak, G. The communication characteristics of virtual teams: A case study. IEEE Transactions on Professional Communication, 44(3), s. 174-186. Journal of Virtual Worlds Research. Journal of Virtual Worlds Research. Virtual Wiki. Virtual Wiki.

Požadavky

Do termínu prezenční výuky nastudovat publikaci Kubátová, J., Seitlová, K. Řízení virtuálních týmů. Olomouc, 2015. Link na publikaci viz oddíl Literatura.Účast ve výuce. Výuka bude vedena s předpokladem, že student zná obsah uvedené publikace, a bude zaměřena aplikačně.Zpracování seminární práce. Každý ze studentů zpracuje seminární práci na jedno z témat (téma si vybere sám):Specifika online komunikaceLeadership virtuálních týmůPsychologické aspekty práce ve virtuálním prostředíRozsah práce min 10 a max. 12 normostran vlastního textu (tj. např. bez uvedení literatury). Ke zpracování bude použito minimálně 5 zdrojů, přičemž alespoň jeden z nich bude zahraniční.Temín odevzdání práce prostřednictvím Edisu: 15. 1. 2016Doporučení studentům: Zpracovávat práci již před termínem prezenční výuky. V rámci prezenční výuky lze o práci diskutovat.Práce budou opraveny do 29.1. V případě neschválení práce student přepracuje práci do konce příslušného zkouškového období. Práci lze přepracovat max. dvakrát.

Garant

doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.PhDr. Klára Seitlová, Ph.D.doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.PhDr. Klára Seitlová, Ph.D.