Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběr netradičních pohybových aktivit (KAT / VNPA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAT / VNPA - Výběr netradičních pohybových aktivit, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Teoretický úvod, podmínky absolvování předmětu a vysvětlení specifických individuálních přístupů k jednotlivým sportům či aktivitám. Seznámení se se základy některých méně povědomých pohybových aktivit - šachy, kuželky, minigolf, hipoterapie, cannisterapie, pétangue, pantomima, stolní tenis, šerm, lanové aktivity. Vypracování závěrečné seminární práce na zadané téma.

Získané způsobilosti

Student je schopen na základě získaných informací a vlastní zkušenosti v oblasti netypických sportů a aktivit vybrat a uplatnit takovou činnost, která by vyhovovala možnostem a schopnostem osob se speciálními potřebami. Posluchač dovede zvolit škálu alternativ provádění netradičních sportů v různém prostředí, což mu pomůže orientovat se v budoucím pracovním procesu - edukace osob intaktní populace kompletního věkového i sociálního spektra.

Literatura

John, J. Bowling a kuželky. Praha: Grada Publishing, 2001. Hollý, K., & Hornáček, K. (2005). Hipoterapie. Léčba pomocí koně. Ostrava: Montenex, 2005. Neuman, J. et al. Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-292-0.Veber, V. Příběh pantomimy. Praha: AMU, 2006. Palbuchta,J. Začínáme se stolním tenisem. Brno: Mravenec, 2003.

Požadavky

Aktivní účast ve výuce - vědomostní písemný test

Garant

Mgr. Svatava Panská

Vyučující

Mgr. Svatava Panská