Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Motorika ve sportu (KPK / MSP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPK / MSP - Motorika ve sportu, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Věda o lidském pohybu; vztah k ostatním vědním oborům;příspěvek biologických, psychologických věd a kybernetiky pro rozvoj poznání lidské motoriky.2. Teoretické koncepce pohybového výkonu.3. Kognitivní přístupy k pohybovému výkonu a osvojování motorických dovedností.4. Ekologicko-psychologický přístup k pohybovému výkonu.5. Dynamicko- systémový přístup k lidskému pohybovému výkonu.6. Současné koncepce osvojování motorických dovedností ve sportu: Kognitivní, dynamicko-systémový ekologicko-psychologický přístup.7. Základní motorické funkce a jejich změny v důsledku sportovní praxe.8. Vizuální percepce ve sportovní činnosti, diagnostika a výzkum percepčních dovedností ve sportu.9. Specifické kognitivní dovednosti ve sportovní činnosti; rozhodování, anticipace.10. Diagnostika a výzkum anticipace a rozhodování ve sportovní činnosti.11. Taktika a metakognice v pohybovém/sportovním výkonu.12. Elitní motorická výkonnost člověka - model dosažení a udržení elitní motorické způsobilosti.13. Metodologie výzkumu motoriky člověka ve sportu.

Získané způsobilosti

Student - umí vysvětlit funkční podstatu pohybového výkonu ve sportovní činnosti- umí analyzovat roli percepčních a kognitivních procesů v řízení různých typů sportovních výkonů - rozumí principům a metodám tréninku sportovně specifických percepčních a kognitivních dovedností, které jsou spojeny s provedením pohybové akce - je schopen vybrat, připravit a provést testování sportovně specifických percepčních a kognitivních kapacit jedince.

Literatura

Psotta, R., & Martin, A. (2011). Changes in decision making skill and skill execution in soccer performance: The intervention study. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica,41(2), 7-15. Schmidt, R. A., & Wrisberg, C. A. (2004). Motor learning and performance. Champaign: Human Kinetics. Armour, K. (2014). Pedagogical cases in physical education and youth sport. London: Routledge. Williams, A. M. et al. (1999). Visual perception and action in sport. London: Spon Press.

Požadavky

Seminární práce, 80% aktivní účast ve výuce.

Garant

prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.

Vyučující

Miriam Palomo Nieto, Ph.D.prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.