Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Aktuální trendy v cestovním ruchu (KRL / ATCR)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KRL / ATCR - Aktuální trendy v cestovním ruchu, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Úvod do předmětu, teoretická východiska. Požadavky na absolvování předmětu.- Event tourism.- Sportovní cestovní ruch, dobrodružný cestovní ruch.- Kulinářský cestovní ruch.- Zdravotně orientovaný cestovní ruch.- Udržitelný cestovní ruch, Nature tourism.- Kulturní cestovní ruch, svatební cestovní ruch.- Dark tourism.- Cestovní ruch pro všechny.- MICE.- Ostatní specifické formy cestovního ruchu. Další trendy v cestovním ruchu.

Získané způsobilosti

Po absolvování předmětu student bude schopen:- Charakterizovat a kriticky vyhodnotit zásadní nové trendy v cestovním ruchu.- Vyhodnotit dopady aplikací nových trendů v cestovním ruchu.- Prezentovat aplikace nových trendů v cestovním ruchu na konkrétních příkladech a případových studiích. - Orientovat se v zahraniční literatuře týkající se nových trendů v cestovním ruchu.

Literatura

Kotíková, H. (2013). Nové trendy v nabídce cestovního ruchu. Praha: Grada Publishing. http://library.upol.cz/i2/i2.search.cls?ictx=upol&src=upol_us_cat-0&show_lim=0&field=T001&zf=UF_UPOL&term=20063203959http://library.upol.cz/i2/i2.search.cls?ictx=upol&src=upol_us_cat-0&show_lim=0&field=T001&zf=UF_UPOL&term=20113399891Wolf, E. (2006). Culinary tourism. Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt. Getz, D. (2008). Event studies: theory, research and policy for planned events. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann. http://library.upol.cz/i2/i2.search.cls?ictx=upol&src=upol_us_cat-0&show_lim=0&field=T001&zf=UF_UPOL&term=20063203027http://library.upol.cz/i2/i2.search.cls?ictx=upol&src=upol_us_cat-0&show_lim=0&field=T001&zf=UF_UPOL&term=20083128878Kotíková, H., & Schwartzhoffová, E. (2008). Nové trendy v pořádání akcí a událostí (events) v cestovním ruchu. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. http://library.upol.cz/i2/i2.search.cls?ictx=upol&src=upol_us_cat-0&show_lim=0&field=T001&zf=UF_UPOL&term=20063157629& Hudson, S. (2003). Sport and adventure tourism. New York, N,Y: Routledge Taylor & Francis Group. Urry, J., & Larsen, J. (2011). The tourist gaze 3.0. London: SAGE. Hall, C. M., & Williams, A. M. (2008). Tourism and innovation. London: Routledge.

Požadavky

- Přítomnost ve výuce.- Seminární práce- Úspěšné absolvování písemného testu (otevřené otázky).

Garant

Ing. Halina Kotíková, Ph.D.

Vyučující

Ing. Halina Kotíková, Ph.D.