Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Aktuální trendy v cestovním ruchu (KRL / KATCR)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KRL / KATCR - Aktuální trendy v cestovním ruchu, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Úvod do předmětu, teoretická východiska. Požadavky na absolvování předmětu.- Event tourism.- Sportovní cestovní ruch, dobrodružný cestovní ruch.- Kulinářský cestovní ruch.- Zdravotně orientovaný cestovní ruch.- Udržitelný cestovní ruch, Nature tourism.- Kulturní cestovní ruch, svatební cestovní ruch.- Dark tourism.- Cestovní ruch pro všechny.- MICE.- Ostatní specifické formy cestovního ruchu. Další trendy v cestovním ruchu.

Získané způsobilosti

Po absolvování předmětu student bude schopen:- Charakterizovat a kriticky vyhodnotit zásadní nové trendy v cestovním ruchu.- Vyhodnotit dopady aplikací nových trendů v cestovním ruchu.- Prezentovat aplikace nových trendů v cestovním ruchu na konkrétních příkladech a případových studiích. - Orientovat se v zahraniční literatuře týkající se nových trendů v cestovním ruchu.

Požadavky

- Přítomnost ve výuce.- Seminární práce- Úspěšné absolvování písemného testu (otevřené otázky).

Garant

Ing. Halina Kotíková, Ph.D.

Vyučující

Ing. Halina Kotíková, Ph.D.