Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie přírody (KRL / KFILP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KRL / KFILP - Filosofie přírody, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Tematické okruhy:1. Úvod: tři představy o přírodě-bezprostřední, názorná, smyslová, naivní-zprostředkovaná, vědecká, dějinně utvořená, poučená, aktuálně dominantní-filosofická, konceptuální, archaická, fundující, překonaná?2. Bezprostřední svět vs. konstruovaný svět přírodních věd-příklady rozporu: tělo, Země, potraviny-náčrt genealogie přírodních věd-pojem "krize": rozdvojený život3. Svět tak, jak jej žijeme (Lebenswelt)-osy světa, jak jej žijeme-člověk vs. zvířata: světa a osvětí/prostředí (Umwelt)4. Několik základních systematických pojmů filosofie přírody-prostor, hmota, jednotlivina, čas-svět, řád, kosmos, kosmogonie, kosmologie-fysis, život, vědomí

Získané způsobilosti

Student rozumí rozdílu mezi zkušeností "v originále", "v první osobě" a zkušeností společensky, symbolicky, konceptuálně či jinak kulturně zprostředkovanou. Student je schopen s tímto rozdílem alespoň elementárně pracovat na půdě vlastní zkušenosti. Student chápe, že poznatky přírodních věd jsou zprostředkovaným typem zkušenosti, který původně vychází ze zkušenosti "v první osobě" a vždy na ni odkazuje. Student je schopen rozvíjet i jiná, ne-vědecká pojetí přírody, zejména na základě četby exemplárního případu filosofického textu (viz bibliografii).

Literatura

Michálek, J. (1995). Co je filosofie?. Praha : ISE. Weizsäcker, C. F., & Sokol, J. (1972). Dějiny přírody. Praha: Svoboda. Kratochvíl, Z. (1994). Filosofie živé přírody. Praha: Herrmann a synové. Heisenberg, W., & Král, M. (2000). Fyzika a filosofie. Praha: Aurora. Kamarýt, J. (1997). Kapitoly o filosofii přírody. Praha: Filosofia. Neubauer, Z. (2004). O Přírodě a přirozenosti věcí. Praha: Malvern. Koyré, A., & Horák, P. (2004). Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru. Praha: Vyšehrad. Merleau-Ponty, M., & Ménasé, S. (2008). Svět vnímání. Praha: OIKOYMENH. Sheldrake, R., & Hebelka, A. (1994). Tao přírody: znovuzrození posvátnosti přírody ve vědě. Bratislava: Gardenia.

Požadavky

Přinejmenším pasivní myšlenková účast na přednášce. Nastudování zvolené literatury.

Garant

Mgr. Jan Halák, Ph.D.prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Jan Halák, Ph.D.prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.