Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení jakosti a služeb (KRL / KRIJS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KRL / KRIJS - Řízení jakosti a služeb, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Terminologie managementu kvality2. Vývoj požadavků na kvalitu3. Hodnocení kvality ve světě4. Podmínky evropské spolupráce5. Kvalita služeb a jejich specifika6. Kvalita lidských zdrojů7. Zápočtové testy, ověření znalostí.

Získané způsobilosti

Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen:- porozumět základním pojmům v obasti managementu kvality- porozumět základním organizačním otázkám ISO v podniku- určit výhody a nevýhodyvyužívání různých systémů kvality ve světě- rozlišit obtížné oblasti při zavádění systému kvality ve firmě- stanovit základní opatření k zavedení ISO, jako podpůrného konkurenčního faktoru

Literatura

Hruška, K. Management jakosti. Brno: Skripta VÚT Brno, 1998. Nenadál, J a kol. Moderní systémy řízení jakosti. Praha: Management Press, 2002. Veber, J a kol. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada, 2002.

Požadavky

Úspěšné absolvování závěrečného písemného testu s případným návazným ověřením praktických znalostí.

Garant

doc. Ing. Vladimír Hobza, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Vladimír Hobza, Ph.D.doc. Ing. Vladimír Hobza, Ph.D.