Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů I. (KRL / KRZ1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KRL / KRZ1 - Řízení lidských zdrojů I., Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Základní charakteristika řízení lidských zdrojů (s ohledem na rozvoj znalostní ekonomiky, charakteristiky znalostních pracovníků, specifika vedení znalostních pracovníků)Podniková vize, mise a hodnoty a jejich význam pro ŘLZ. Stanovování vize, mise, hodnot, metody šíření sdílení;Vytváření a analýza pracovních míst. Práce s integrovaným systémem typových pozic, zejm. job tip (uchazeč), národní soustava povolání (zaměstnavatel)Personální plánování (s ohledem na národní a mezinárodní ekonomický vývoj)Získávání pracovníků, aktuální situace na trhu práce v ČR a ve světě.Výběr pracovníků základní postupy.Orientace a adaptace přijatých pracovníků základní přehled.Moderní přístupy k motivaci, job design přístupHodnocení. Hodnocení práce. Hodnocení pracovníků. Specifika hodnocení znalostních pracovníků.

Získané způsobilosti

Odborné znalosti: Popíše systém řízení lidských zdrojůUplatňuje jednotlivé součásti systému ŘLZ ve vzájemných souvislostechOdborné dovednosti:Pracuje s misí, vizí a hodnotami firmy jako se základními východisky řízení lidských zdrojůPracuje efektivně v týmu znalostních pracovníkůŘídí a motivuje znalostní pracovníky a dokáže je motivovatObecné způsobilosti:Uplatňuje rozvinuté soft skills nutné pro týmovou práciEfektivně komunikuje v pracovních situacích

Literatura

Kubátová, J. (2013). Management lidských zdrojů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Koubek, J. (2007). Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. Praha: Management Press. Zdroje zadané v předmětu v Moodle. Armstrong, M. (2011). Armstrong s handbook of strategic human resource management. London: Kogan Page.

Požadavky

Student absolvuje předmět s využitím LMS Moodle.Přihlásí se do kurzu KAE/LZ1-LZ2 Řízení lidských zdrojů 1, 2 v LMS Moodle.Návod k přihlášení do Moodle je k dispozici na http://www.kae.cz/moodle-navod/V Moodle jsou k dispozici všechny potřebné pokyny a podklady. Přes Moodle se odevzdávají povinné semestrální úkoly.

Garant

doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.