Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů II. (KRL / KRZ2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KRL / KRZ2 - Řízení lidských zdrojů II., Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Odměňování pracovníků. Peněžní a nepeněžní odměny.Význam vzdělávání a rozvoje pracovníků z hlediska ŘLZ.Rozmisťování pracovníků. Zásady rozmisťování, zákoník práce a zákon o kolektivním vyjednávání.Péče o zaměstnance a pracovní vztahy. Péče povinná, smluvní, nepovinná. Význam péče pro znalostní pracovníky, specifické požadavky mladých znalostních pracovníků, nové způsoby práce s využitím ICT, systémy péče a zaměstnaneckých výhod.Perspektivy ŘLZ. Nejnovější studie z oblasti ŘLZ, trendy v požadavcích mladých znalostních pracovníků, nové přístupy k lidskému kapitálu. Příležitosti pro talentované pracovníky.Prezentace a rozbory dvousemestrálních projektů Systém řízení lidských zdrojů v male firmě.

Získané způsobilosti

Odborné znalosti: Uplatňuje principy celého systému řízení lidských zdrojů v malé firmě a jejich základní zákonné úpravy.Odborné dovednosti: Zavádí a řídí systém řízení lidských zdrojů v malé firměPracuje v dílčí oblasti ŘLZ ve střední a velké firměZohledňuje specifické charakteristiky znalostních pracovníkůObecné způsobilosti:V práci zohledňuje souvislosti společenského, ekonomického a technologického vývoje a potřeb globálního trhu práce.Efektivně spolupracuje a komunikuje v týmech znalostních pracovníků.

Literatura

Kubátová, J. (2013). Management lidských zdrojů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Podklady v LMS Moodle. Koubek, J. (2007). Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. Praha: Management Press. Armstrong, M. (2011). Armstrong s handbook of strategic human resource management. London: Kogan Page.

Požadavky

Student absolvuje předmět s využitím LMS Moodle.Přihlásí se do kurzu KAE/LZ1-LZ2 Řízení lidských zdrojů 1, 2 v LMS Moodle.Návod k přihlášení do Moodle je k dispozici na http://www.kae.cz/moodle-navod/V Moodle jsou k dispozici všechny potřebné pokyny a podklady. Přes Moodle se odevzdávají povinné semestrální úkoly.Vyřešení zadaných úkolů v zadaných termínech.Obhajoba projektu.Písemná zkouška.

Garant

doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.