Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie tělesné kultury (KSK / FILK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSK / FILK - Filozofie tělesné kultury, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

II. Tématické okruhy:1. Úvodní přednáška - filosofie a FTK UP (Co je to filosofie).2. Metafyzika a ontologie (nauka o bytí).3. Noetika (nauka o poznání).4. Filosofická antropologie (nauka o člověku).5. Fenomenologie.6. Hermeneutika.7. Existencialismus.8. TK jako součást kultury.9. Kinantropologie, vztah k antropologickým oborům.10. Tělo a tělesnost.11. Hra.12. Pohyb.13. Prožitek.III. Témata seminářů:Sport a náboženství.Analogie mezi prostitucí a sportem.Olympijské ideály jako utopie.Sport a divadlo - paralely.Genetická modifikace sportovců.Tělo ve sportu jako zboží.Instrumentalizace těla (západní koncept tělesnosti).Pohybová aktivita jako součást lidského bytí.Problém hry.Prohra jako vítězství.Fair play jako respekt ke hře.Amatérismus a profesionalismus.Etické aspekty spravedlnosti v tělesné kultuře.Jsou extrémní sporty morálně závadné? (Přístup paternalismu a liberalismu.)Doping - proč by měl být morálně závadný?Sexualizace ve sportu: kontaktní sporty versus ideál ženy.Sport a utrpení (utrpení versus bolest při vrcholném výkonu).Kompetitivní sporty a imitace války.Soutěživost versus přátelství ve sportu.

Literatura

Coreth, E., & Vik, B. Co je člověk?: základy filozofické antropologie. Praha: Zvon, 1994. ISBN 8071130982.Jirásek, I. Prožitek a možné světy. Olomouc: UP, 2001. ISBN 80-244-0256-4.Anzenbacher, A. Úvod do filozofie. 2. přeprac. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-804-X.Petříček, M. Úvod do (současné) filosofie: 11 improvizovaných přednášek. Praha: Herrmann & synové, 1992.

Požadavky

1. účast na seminářích2. seminární vystoupení (příp. písemná práce)3. recenze z vybrané literatury (četba tří knih)

Garant

prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.

Vyučující

prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.Mgr. Pavel Němčík