Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie přírody (KSK / FILPR)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSK / FILPR - Filosofie přírody, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

II. Cíl předmětu: Zamyslet se nad přírodou jinak než prostřednictvím speciálních přírodních věd; pokusit se zproblematizovat si pro sebe zdánlivou samozřejmost přírodního dění. Pohlédnout na přírodu z pozice nejobecnějších pojmů, jak je můžeme sledovat v dějinách filosofie i u soudobých filosofických myšlenkových konstrukcí.III. Tématické okruhy: 1. Úvod; četba; příroda, přirozenost, fysis2. Kosmogonie a kosmologie (Hésiodos)3. Svět a přirozený svět, jednotlivina, tvar, vznik (Aristotelés: O vzniku a zániku; Patočka)4. Prostor a hmota (Platón: Timaios, Šmajs)5. Čas (Augustin, Husserl)6. Evoluce, vědomí (Chardin, Aristotelés: O duši)7. Seminář: ekologické myšlení, lesní moudrost (Kohák, Keller; Thoreau, Seton, Emerson)IV. Témata seminářů: 1. Přírodní náboženství.2. Člověk jako součást přírody.3. Woodcraft.4. Ekologická filosofie versus filosofická ekologie.5. Čas.6. Filosofie přírody.7. Kratochvíl: Filosofie živé přírody.8. Pojetí přírodní filosofie etnicky zaměřeno na Srí Lanku.

Literatura

Michálek, J. Co je filosofie?. 2., opr. a dopl. vyd. Praha : ISE, 1995. ISBN 80-85241-19-6.Kratochvíl, Z. Filosofie živé přírody. Praha: Herrmann a synové, 1994. Kamarýt, J. Kapitoly o filosofii přírody. Praha: Filosofia, 1997. ISBN 80-7007-094-3.Neubauer, Z. O Přírodě a přirozenosti věcí. Praha: Malvern, 2004. ISBN 80-86702-05-7.Sheldrake, R., & Hebelka, A. Tao přírody: znovuzrození posvátnosti přírody ve vědě. Bratislava: Gardenia, 1994. ISBN 8085662108.

Požadavky

Zápočet 1. Seminární vystoupení (resp. písemná práce).2. Písemná recenze vybrané literatury.

Garant

prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.

Vyučující

prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.