Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie tělesné kultury 2 (KSK / KFIL2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSK / KFIL2 - Filozofie tělesné kultury 2, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Cíl předmětu: Pochopit tělesnou kulturu v celém jejím rozsahu jako podmínku hledání smyslu vlastní profesionální činnosti.III. Tématické okruhy:1. Vzájemné reflexe tělesná kultura - společnost, vývoj a změny funkcí tělesné kultury2. Antropologická východiska tělesné kultury3. Člověk a společnost4. Pohyb, lidský pohyb5. Filozofie těla a její důsledky v tělesné kultuře6. Tělo individuální a společenské7. Kritika různých pojetí "hry"8. Vítězství a porážka kontra výhra a prohra9. Hodnotové aspekty tělesné kultury - etika10. Vývoj olympismu a jeho současné problémy11. "Sokolství" - historie a současnost12. Tělesná kultura a občanská společnost

Získané způsobilosti

Po absolvování předmětu by měl být student schopen popsat jednotlivé etapy vývoje tělesné kultury a jejich filozofickou podmíněnost, vysvětlit příslušné filozofické teorie, interpretovat stěžejní názory a analyzovat jejich vývoj, shrnout poznatky a aplikovat je do možností praktického využití.

Literatura

Hodaň, B. (ed.). Fair play v postmoderní společnosti. Olomouc: Hanex, 2000. ISBN 80-85783-31-2.Jirásek, I. Filosofická kinantropologie: setkání filosofie, těla a pohybu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 8024411768.Hogenová, A. Filosofie výkonu. Praha: Univerzita Karlova, 2001. ISBN 80-86317-12-9.Jirásek, I. Hra a její prožívání. Tělesná kultura, 27, s. 23 - 38. 1998. Hodaň, B. K problému filozofické kinantropologie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. ISBN 978-80-244-2436-1.Rýdl, M. Kapitoly z filozofie tělesné kultury. Praha: Univerzita Karlova, 1993. ISBN 80-7066-743-5.Hogenová, A. (ed.). Nejen o pohybu a těle. Praha: FTVS, 1996. Hodaň, B. Olympijské ideály v současném světě. Olomouc: Hanex, 1999. ISBN 80-85783-31-2.Hogenová, A. Problematika pohybu a těla. Hodaň, B. (ed.). Sokolství - občanská společnost - sjednocující se Evropa. Olomouc: Hanex, 2004. ISBN 80-85783-54-1.Hodaň, B. Tělesná kultura - sociokulturní fenomén: východiska a vztahy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. ISBN 80-244-0201-7.Jirásek, I. Tělesnost a tělesná kultura. Česká kinantropologie, 4(1), s. 49-57. Praha : Vědecká společnost kinantropologie, 2000. Blanchard, K. The Anthropology of Sport: an Introduction. rev. vyd. Westport : Bergin and Garvey, 1995. ISBN 0897893298.Turner, B. S. The Body and Society: Explorations in Social Theory. 2. vyd. London: Sage, 1996. ISBN 0803988095.jakýkoliv titul. Axiologie. Barbaras, R. Druhý. Praha: Filosofia, 1998. ISBN 80-7007-104-4.I. A. Bláha. Ethika jako věda: úvod do dějin a theorie mravnosti. Brno: Atlantis, 1991. ISBN 80-7108-023-3.Jirásek, I. Je Finkova analýza hry dostatečně radikální?. Fenomén hry: teoretické a metodické příspěvky k tématu hry, s. 33-36. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-244-0669-1.Hogenová, A. (ed.). K problematice jinakosti: sport, olympismus, nacionalismus a sjednocení Evropy. Praha: Český olympijský výbor, 2001. ISBN 80-238-7923-5.Hodaň, B. Kinantropologie a tělesná kultura. In Stav a perspektivy kinantzropologie, str. 22-26. Jirásek, I. Od filosofické antropologie k filosofické kinantropologii. In Leška, D. & Oborný, J. (eds.) Telená výchovy a šport v kultúre společnosti..(pp.63-67). Jirásek, I. Olympijské ideály a možnosti jejich filosofického, resp. religionistického pojetí. Sport v České republice na začátku nového tisíciletí, s. 241-244. Praha: FTVS, 2001. ISBN 80-86317-12-9.Hodaň, B. Olympismus a současný svět. Česká kinantropologie, 1(1), 83-90., 1997. Hodaň, B. Sokol a současná Evropa. Tělesná kultura 28 (1), str. 77-95. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. Hodaň, B. Sokol na cestě od minulosti do budoucnosti. Sport v České republice na začátku nového tisíciletí, s. 282-286. Praha: FTVS, 2001. ISBN 80-86317-12-9.Hodaň, B. Sokolství a současnost. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-244-0716-7.Hodaň, B. (ed.). Sokolství od XIX. do XXI. století. Olomouc: Hanex, 2002. ISBN 80-80857835-40-1.Hodaň, B. Současné problémy fair play. Kössl, J. (ed.). Úloha olympismu v současném světě: seminář České olympijské akademie. Praha: Český olympijský výbor, 1994. Dovalil, J. et al. Výkon a trénink ve sportu. 3. vyd. Praha: Olympia, 2009. ISBN 978-80-7376-130-1.Jirásek, I. Způsoby zvýznamnění dvou možných světů: sportu a "sportu". In Hogenová, A. (ed.) Hermeneutika sportu (pp. 48-52).

Požadavky

Návštěva přednášek, aktivní účast na seminářích, písemné zpracování zadaného tématu ajeho prezence, zkouška.Student je povinen pracovat se studijní oporou k předmětu po jejím zpřístupnění v e-learningovém prostředí EDIS (edis.upol.cz/zkratka fakulty)

Garant

prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.

Vyučující

prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.Mgr. Pavel Němčíkprof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.Mgr. Pavel Němčík