Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie tělesné kultury (KSK / KFILK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSK / KFILK - Filozofie tělesné kultury, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Cíl předmětu: Pochopit tělesnou kulturu v celém jejím rozsahu jako podmínku hledání smyslu vlastní profesionální činnosti.III. Tématické okruhy:1. Vzájemné reflexe tělesná kultura - společnost, vývoj a změny funkcí tělesné kultury2. Antropologická východiska tělesné kultury3. Podstata člověka4. Pohyb, lidský pohyb5. Filozofie těla a její důsledky v tělesné kultuře6. Tělo individuální a společenské7. Kritika různých pojetí "hry"8. Vítězství a porážka kontra výhra a prohra9. Hodnotové aspekty tělesné kultury - etika10. Vývoj olympismu a jeho současné problémy11. "Sokolství" - historie a současnost12. Tělesná kultura a občanská společnost

Získané způsobilosti

Po absolvování předmětu by měl být student schopen popsat jednotlivé etapy vývoje tělesné kultury a jejich filozofickou podmíněnost, vysvětlit příslušné filozofické teorie, interpretovat stěžejní názory a analyzovat jejich vývoj, shrnout poznatky a aplikovat je do možností praktického využití.

Literatura

Coreth, E., & Vik, B. Co je člověk?: základy filozofické antropologie. Praha: Zvon, 1994. ISBN 8071130982.Jirásek, I. Prožitek a možné světy. Olomouc: UP, 2001. ISBN 80-244-0256-4.Anzenbacher, A. Úvod do filozofie. 2. přeprac. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-804-X.Petříček, M. Úvod do (současné) filosofie: 11 improvizovaných přednášek. Praha: Herrmann & synové, 1992.

Požadavky

Návštěva přednášek, aktivní účast na seminářích, písemné zpracování zadaného tématu ajeho prezence, zkouška.

Garant

prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.

Vyučující

prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.Mgr. Pavel Němčík