Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a etika (HUM / PA033)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu HUM / PA033 - Filozofie a etika, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Pojem filosofie a etiky v lékařství a ošetřovatelství. Historické kořeny lékařské a ošetřovatelské etiky. Současné nejdůležitější zdroje, z nichž vychází lékařská a ošetřovatelská etika, etické principy. Vztah práva a ošetřovatelské etiky. Etické komise. Etické problémy začátku života. Etické problémy konce života. Zásady pravdy a lži ve vztahu k nemocnému. Etické problémy v řízení zdravotnictví. Etika výzkumu. Alokace vzácných zdrojů a spravedlnost.

Získané způsobilosti

Studenti získají znalosti v etických otázkách ošetřovatelství a jejich průnik do oboru porodní asistentka a budou schopni samostatného mravního rozvažování.

Literatura

Křivohlavý, J. Duševní hygiena zdravotní sestry. Praha: Grada Publishing, 2004. Jankovský, J. Etika pro pomáhající profese. Praha, 2003. ISBN 80-72543-29-6.Kutnohorská, J. Etika v ošetřovatelství. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2069-2.Goldmann, R., Cichá, M. Etika zdravotní a sociální práce (skriptum). Olomouc, 2004. ISBN 80-244-0907-0.Munzarová, M. Eutanázie nebo paliativní péče. Praha, 2005. Šimek, J.; Špalek, V. Filozofické základy lékařské etiky. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0440-4.Mastiliaková, D. Holistické přístupy v péči o zdraví. IDVPZ Brno, 1999. ISBN 80-7013-277-9.Haškovcová, H. Jak učit a jak se naučit lékařskou etiku. Brno: IDVPZ, 2001. ISBN 80-7013-349-X.Ivanová, K., a kol. Kapitoly z lékařské etiky. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. ISBN 80-7067-836-4.Haškovcová, H. Lékařská etika. Praha - Galén, 2002. Munzarová, M. Lékařský výzkum a etika. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0924-4.Haškovcová, H. Manuálek o etice. Brno, 2000. ISBN 80-7013-310-4.Glasa, J., Šoltés, L. Ošetrovateľská etika 1. Učebnica pre stredné zdravotnické školy. Martin: Osveta, 1998. ISBN 80-217-0594-9.Nemčeková, M., Žiaková, K., Mištuna, D. Práva pacientov. Medicínske, ošetřovatelské a filozoficko-etické súvislosti. Kelnarová, J. Tanatologie v ošetřovatelství. Brno: Littera, 2007. ISBN 978-80-85763-36-2.Semrádová, I. Úvod do etiky. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. Šoltés, L, Pullmann, R. et al. Vybrané kapitoly z medicínskej etiky. Martin: Osveta, 2008. Kopecká, K., Korcová, M. Zdravotnícka etika. Martin: Osveta, 2008. ISBN 978-80-8063-278-6.Munzarová, M. Zdravotnická etika od A do Z. Praha - Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1024-2.

Požadavky

Absolvování seminářů a cvičení (90% účast). Ověření získaných znalostí a vědomostí.

Garant

Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.