Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!








Předmět Filozofie (HUM / VSB07)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu HUM / VSB07 - Filozofie, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Hlavní témata:Obecný úvod do problematiky.Vymezení základních pojmů.Definice holismu, historický exkurz.Pravda a metoda.Představení a kontext Gadamerovy hermeneutiky.Strukturalismus a poststrukturalismus.Poststrukturalistické pojetí jednotlivce a společnosti.Koncept důvěry ve druhé polovině 20. století.Perspektiva spravedlnosti a péče.Dvojí pojetí morálky.Etika péče, vztah veřejného a privátního.Asymetrická morální reciprocita a její přínos komunikativní etice. Morální úcta.

Získané způsobilosti

Základní orientace ve filozofických směrech.Porozumění základním pojmům.Porozumění vztahu filozofie a etiky.

Literatura

Foucault, Michel. Diskurs, autor, genealogie. Praha, 1994. Hroch, J. Filozofická hermeneutika v dějinách a v současnosti. Brno 2003. Smuts, J. Holism and Evolution. New York, 1926. Störig, H. J. Malé dějiny filozofie. Praha: Zvon, 1991. Gadamer, H. G. Pravda a metoda I: Nárys filosofické hermeneutiky. Praha: Triáda, 2010. Foucault, M. Slova a věci. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 9788025117132.Anzenbacher, A. Úvod do filosofie. Praha: SPN, 1990. Kyloušek, P. Znak, struktura, vyprávění. Výbor z prací francouzského strukturalismu. Brno: Host, 2002.

Požadavky

Seminární práce.

Garant

Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Veronika Fousková