Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů (MNG / MA121)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MNG / MA121 - Řízení lidských zdrojů, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Cíli předmětu jsou: objasnit význam lidských zdrojů pro efektivitu fungování organizace, vysvětlit strategie řízení lidských zdrojů a možnosti racionální organizace personálních činností, ozřejmit žádoucí dovednosti při personálním řízení ve zdravotnických zařízeních.

Získané způsobilosti

Student bude po absolvování: schopen zdůvodnit význam lidských zdrojů jako determinujícího prvku v řízení organizace, mít přehled o strategiích a plánování lidských zdrojů, znát průběh procesní personalistiky, způsoby vzdělávání v oblasti zdravotnictví a možností kariérového růstu, schopen orientovat se na trhu práce a metodách výběru lidí, chápat význam a ovládat způsoby motivace sebe, týmu i podřízených.

Literatura

Gladkij, I. a kol. Management ve zdravotnictví. Brno - Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-996-8.Koubek, J. Řízení lidských zdrojů. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu v platném znění. Zákon č. 96/2004, Sb. (zákon o zdravotnických nelékařských povoláních). Zákoník práce. ARMSTRONG, M. Personální management. Praha, Grada, 1999. Bedrnová, E., Nový, I. Psychologie a sociologie řízení. Praha, 2002. Hroník, F.:. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 1. vyd. Praha 2007. Tureckiová, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Grada Publishing, Praha, 2004. ISBN 80-247-0405-6.Armstrong, M. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha, 2002. Nakonečný, M. Sociální psychologie organizace. Praha: Grada, 2005.

Požadavky

K zápočtu: Absolvování seminářů; aktivní přístup při kritickém myšlení a problémovém učení, test.Ke zkoušce: Kvalitní použitelná individuální práce - organizační struktura vlastní instituce (viz níže), fundovaně obhájená + dobré znalosti z procesní personalistiky.Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů:1. V návaznosti na manažerský poster virtuální instituce z předmětu Role a procesy vytvořit organizační strukturu vlastní instituce.2. Ke každému typu pracovního místa napsat krátkou anotaci (2-3 věty).3. Vybrat jeden strategický typ pracovního místa a udělat podle předlohy popis práce.4. Určit požadavky při výběru tohoto typu pracovníka + přiložení typu inzerátu na toto místo.5. Dále vytvořit popis místa sebe jako manažera organizace.

Garant

PhDr. Mgr. Lubica Juríčková, Ph.D.