Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení akutní ústav. a amb. péče - praxe (MNG / MB0P1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MNG / MB0P1 - Řízení akutní ústav. a amb. péče - praxe, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

získat základní vědomosti o jednotlivých ambulantních lůžkových i dalších zařízeníchseznámit se s vlastnictvím instituce, spoluprací se zdravotnickými pojišťovnami a s orgány státní správy a samosprávypoznat strukturu instituce, odborné a ekonomické vazby, modely a metody řízení, seznámit se s příjmem pacientů, objednáváním případně odmítáním pacientů, propouštěním, překlady, zajištěním pohotovostních služeb apod.získat informace o vývoji provozních a odborných ukazatelů, metodách řízení, účelnosti a kvality zdravotních záznamů na jednotlivých pracovištích.

Získané způsobilosti

Student bude po absolvování: schopen vyhodnotit modely a metody řízení ambulantního nebo lůžkového zdravotnického zařízení, schopen posoudit odborné a ekonomické vazby instituce, vývoj provozních a odborných ukazatelů, schopen vyhodnotit proces objednávání, příjmu, propuštění a překladu pacientů, proces zajištění pohotovostních služeb, proces návaznosti a dostupnosti specializované péče, proces dokumentace poskytované péče a bude schopen kritického zhodnocení etiky poskytované péče v ambulantním a lůžkovém zařízení.

Literatura

Viz předmět Zdravotní politika a zdravotnické systémy, Zdravotnické instituce a předměty ekonomické.

Požadavky

Předložení a rozbor Zprávy z praxe jejíchž obsahem bude popis zdravotnického zařízení vycházející z obsahu praxe a kritické zhodnocení jednotlivých oblastí řízení instituce.Rozsah a obsahové zaměření zprávy z praxe:Zpráva z praxe obsahuje:1.Stručnou charakteristiku ZZ (zaměření, velikost, počet zaměstnanců, struktura zaměstnanců - fluktuace, dostatek - nedostatek personálu, péče o zaměstnance - např. benefity, vize, cíle) včetně organizační struktury (tzv. "pavouk").2.Vývoj provozních a odborných ukazatelů včetně statistických srovnání za posledních 3-5 let (výsledek hospodaření, sledování kvality, sledování spokojenosti pacientů a zaměstnanců, sledování mimořádných událostí - zajištění bezpečné péče)3.Poskytování zdravotní péče (dokumentace, ochrana osobních údajů, informovaný souhlas, práva pacientů)4.Uplatňované modely a metody řízení (rozbor na základě teoretických poznatků - konfrontace se skutečností a vlastním názorem)5.Vlastní postřehy: pozitivní a negativní prvky v činnosti ZZ, vlastní návrhy co a jak změnit. Rozsah: 6-8 stran textu + titulní strana, která naplňuje požadavky titulní strany seminární práce + přílohy např. organizační řád.

Garant

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.