Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení domácí a chronické péče - praxe (MNG / MB1P3)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MNG / MB1P3 - Řízení domácí a chronické péče - praxe, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

získat základní vědomosti o jednotlivých formách komunitní a chronické péče a zařízeních poskytujících tuto péčiseznámit se s vlastnictvím instituce, spoluprací se zdravotnickými pojišťovnami a s orgány státní správy a samosprávypoznat strukturu instituce, odborné a ekonomické vazby, modely a metody řízení, seznámit se s příjmem pacientů, objednáváním případně odmítáním pacientů, propouštěním, překlady, zajištěním dalších služeb apod.získat informace o vývoji provozních a odborných ukazatelů, metodách řízení, účelnosti a kvality zdravotních záznamů na jednotlivých pracovištích.

Získané způsobilosti

Student bude po absolvování: schopen vyhodnotit modely a metody řízení instituce chronické a domácí péče, schopen posoudit odborné a ekonomické vazby instituce, vývoj provozních a odborných ukazatelů, zvyšování výkonnosti a efektivnosti, schopen kritického zhodnocení etiky poskytované péče v zařízeních chronické a domácí péče, schopen vyhodnotit proces objednávání, příjmu, propuštění a překladu pacientů, proces návaznosti a dostupnosti další ošetřovatelské a sociální péče, proces dokumentace poskytované péče.

Literatura

Gladkij, I. a kol. Management ve zdravotnictví. Brno - Computer Press, 2003. Zdravotnická periodika.

Požadavky

Předložení a rozbor Zprávy z praxe jejíchž obsahem bude popis zdravotnického zařízení vycházející z obsahu praxe a kritické zhodnocení jednotlivých oblastí řízení instituce.

Garant

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.