Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a konceptuální modely ošetřov. (OSE / KA062)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OSE / KA062 - Filozofie a konceptuální modely ošetřov., Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Pojmový aparát, základy metodologie ošetřovatelského výzkumu, filosofie a konceptuální modely různých autorů.Disciplína Filosofie a konceptuální modely ošetřovatelství učí studenty chápat ošetřovatelství jako samostatný vědní obor s vlastní historií, terminologií, filosofickými rámci a koncepcemi. Předmět ošetřovatelství a jeho specifika ve srovnání s ostatními vědními disciplínami. Důležitost ošetřovatelských teorií/konceptuálních modelů a jejich přínos pro ošetřovatelskou praxi.Studenti se seznamují s nejdůležitějšími teoriemi a konceptuálními modely ošetřovatelství (Nightingalové, Hendernsonové, Oremové, Leiningerové, Roperové, Royové?) a jejím využitím v ošetřovatelském procesu.

Získané způsobilosti

Student bude znát předmět ošetřovatelství a jeho specifika ve srovnání s ostatními vědními disciplínami. Student bude znát důležitost ošetřovatelských teorií a jejich přínos pro ošetřovatelskou praxi. Student bude umět využívat základní teorie a modely při realizaci ošetřovatelského procesu u konkrétního pacienta.

Literatura

Fawcett, J. Analysis and Evaluation of Contemporary Nursing Knowledge, Nursing Models and Theories. Philadelphia: F. A. Davis Company, 2000. Pavlíková, S. Modely ošetřovatelství v kostce. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1211-3.Orem, D. E. Nursing concepts of practice. St. Louis: Mosby, Inc., 2001. ISBN 0-323-00864-X.Žiaková, K. a kol. Ošetrovateĺstvo - teória a vedecký výskum. Martin: Vydavateĺstvo Osvata, 2003. ISBN 80-8063-131-X.Žiaková, K., Jarošová, D., Čáp, J. Ošetřovatelství, konceptuální modely a teorie. Ostrava: SZF, 2005. ISBN 80-7368-068-8.Orem, D. E., Taylor, S. Reflections on Nursing Practice Science: The Nature, the Structure and the Foundation of Nursing Sciences - in Working Papers The Orem Study group, Publication on the occasion of the 8th Worldcongrss S-CDNT, Sept. 29 - Oct.3. 2004. Ulm Germany. Bekel, G., Halmo, R. Teorie deficitu sebepéče. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. ISBN 80-244-0794-9.Mastiliaková, D. Úvod do ošetřovatelství I - systémový přístup. Praha: Nakladatelství Karolínum 2002, 2002. ISBN 80-246-0429-9.Jarošová, D. Vybrané ošetřovatelské modely a teorie. Ostrava: OU ZSF, 2002. ISBN 80-7042-339-0.

Požadavky

Absolvování výuky, vypracování seminární práce na zadané téma, písemný test.

Garant

Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D.