Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů (OSE / ORB17)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OSE / ORB17 - Řízení lidských zdrojů, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Vymezení základních pojmůSystém řízení lidských zdrojůPersonální management a personální činnosti ve zdravotnictví:personální plánováníanalýza pracovních místzískávání pracovníkůvýběr pracovníkůpřijímání, orientace a adaptace pracovníkůřízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníkůukončení pracovního poměruvzdělávání a rozvoj pracovníkůkariérové postupy ve zdravotnictvípracovní motivace a odměňování pracovníkůpracovní vztahypéče o pracovníkyChování pracovníků ve zdravotnické instituciFiremní kultura

Získané způsobilosti

Student/ka bude schopna:objasnit význam strategického řízení v oblasti lidských zdrojůobjasnit význam personální práce pro zdravotnickou instituci a její přínoszpracovat organizační strukturu zdravotnické instituce vytvořit popis práce na vybraný strategický typ pracovního místa napsat inzerát na vybraný strategický typ pracovního místamít znalosti z procesní personalistikyzdůvodnit použití metod získávání a výběru pracovníkůchápat smysl plánování lidských zdrojů ve zdravotnické instituci vysvětlit odlišnosti koncepce personálního řízení a koncepce řízení lidských zdrojů

Literatura

ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů . Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0469-2.Bělohlávek F. Jak řídit a vést lidi. Computer Press, Praha, 2000. ISBN 80-7226-308-0.ARMSTRONG, M. Personální management . Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-614-5.Bedrnová, E., Nový, I. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-064-3.Tureckiová, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Praha: Grada Publishing, 2004. Nakonečný, M. Sociální psychologie organizace. Praha: Grada, 2005. Gladkij, I. a kol. Management ve zdravotnictví. Brno - Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-996-8.Koubek Josef. Řízení lidských zdrojů. Management Press, Praha , 2003. Zlámal,J., Vomáčka, J., Jedličková, I., Mikšová, Z., Šamaj, M., Bačík, P., Bellová, J. Základy managementu pro posluchače zdravotnických oborů. Prostějov: Computer Média s.r.o., 2014. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotní péči v aktuálním znění. Zákon 96/2004 Sb. v aktuálním znění a navazující předpisy - Vyhlášky MZ ČR. Zákoník práce.

Požadavky

Zpracování a obhajoba tzv. projektu řízení lidských zdrojů.Splnění 80% úkolů.

Garant

Ing. Irena JedličkováMgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Vyučující

Ing. Irena JedličkováMgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.