Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a kocept. modely oš.v por. as. (POA / PA081)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu POA / PA081 - Filozofie a kocept. modely oš.v por. as., Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Filozofie ošetřovatelství, metaparadigma, paradigma ošetřovatelství - podstata jednotlivých koncepčních modelů a teorií.Vývoj porodní asistence, využití konceptuálních modelů v PA.Evropská strategie péče o zdraví, koncepce ošetřovatelství, globální přístup k rozvoji praxe v porodní asistenci v ČR.Výzkum v porodní asistenci - teoretický, empirický, vědecká metoda.

Získané způsobilosti

Student porozumí: souvislostem historického vývoje v oblasti ošetřovatelství a porodní asistence až do současnosti; základům holistické filozofie a holistickému přístupu v péči o zdraví; základním hodnotám (víra, přesvědčení), které se promítají do etických zásad a konceptuálních modelů ošetřovatelství; terminologii z oblasti ošetřovatelství a porodní asistence; metodice jednoduchého empirického šetření.

Literatura

Hurley, M. E. Classification of Nursing Diagnoses. The C.V. Mosby Company, 1996. Mastiliaková, D. Holistické přístupy v péči o zdraví. IDVPZ Brno, 1999. ISBN 80-7013-277-9.LEMON (Lerning Material on Nursing) 1. - 5.díl. Brno: IDVZP, 1996. Kozierová, B., Erbová, G., Olivieriová, R. Ošetrovateĺstvo 1 a 2. Martin: Osveta, 1995. ISBN 80-217-0528-0.Kim, M. J., McFarland, G. K. , McLane, A. M. Pocket guide to nursing diagnoses. The C.V. Mosby, 1992. Trachtová, E. a kol. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. IDVPZ Brno, 1999. ISBN 80-7013-324-8.Archalousová, A. Přehled vybraných ošetřovatelských modelů. Hradec Králové: Nucleus, 2003. ISBN 80-86225-33-X.Mastiliaková, D. Úvod do ošetřovatelství I. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0429-9.Mastiliaková, D. Úvod do ošetřovatelství II. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0429-0.Jarošová, D. Vybrané ošetřovatelské modely a teorie. Ostrava: OU ZSF, 2002. ISBN 80-7042-339-0.

Požadavky

Absolvování seminářů a praktických cvičení, vypracování seminární práce na zadané téma.

Garant

doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Renata Hrubá