Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a koncept. modely oš. v por.as (POA / PKB81)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu POA / PKB81 - Filozofie a koncept. modely oš. v por.as, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Literatura

Hurley, M. E. Classification of Nursing Diagnoses. The C. V. Mosby Company, 1986. Mastiliaková, D. Holistické přístupy v péči o zdraví. IDVPZ Brno, 1999. ISBN 80-7013-277-9.Doenges, M. E., Moorhouse, M. F. Kapesní průvodce zdravotní sestry. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247-0242-8.Mikšová, Z. a kol. Kapitoly ošetřovatelské péče I., II. Valašské Meziříčí: Nalios, 2002. LEMON (Lerning Material on Nursing) 1. - 5.díl. Brno: IDVZP, 1996. Kozierová, B., Erbová, G., Olivierová, R. Ošetrovateľstvo I., II. Martin: Osveta, 1995. ISBN 80-217-0528.Pacovský, V. Ošetřovatelská diagnostika (Teorie a praxe). Praha: UK, 1994. Kim, M. J., McFarland, G. K. Pocket Guide to Nursing Diagnoses. The C. V. Mosby, 1992. Trachtová, E. a kol. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. IDVPZ Brno, 1999. ISBN 80-7013-324-8.Archalousová, A. Přehled vybraných ošetřovatelských modelů. Hradec Králové: Nucleus, 2003. ISBN 80-86225-33-X.Mastiliaková, D. Úvod do ošetřovatelství I. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0429-9.Mastiliaková, D. Úvod do ošetřovatelství II. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0429-0.Jarošová, D. Vybrané ošetřovatelské modely a teorie. Ostrava: OU ZSF, 2002. ISBN 80-7042-339-0.

Požadavky

Absolvování seminářů a praktických cvičení, vypracování seminární práce na zadané téma

Garant

doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.