Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecné praktické lékařství (PLE / VC041)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PLE / VC041 - Všeobecné praktické lékařství, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

V rámci absolvování 4 dnů praxe u vybraného praktického lékaře vytvoří kazuistiku vybraného pacienta, kterou pak prezentuje na závěrečném semináři.

Získané způsobilosti

Po ukončení předmětu bude student schopen: provést vyšetření pacienta v ordinaci praktického lékaře; naplánovat vhodná další vyšetření; orientovat se v diferenciální diagnostice se stanovením způsobilosti k různým činnostem; schopnost naplánovat sociální a paliativní péči; znát základní ekonomické principy fungování praxe všeobecného praktického lékaře.

Literatura

Košta, O. Management úspěšné ordinace praktického lékaře. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4422-3.Učebnice propedeutiky. Učebnice soc. lékařství a klinických oborů. Seifert, B. a kol. Všeobecné praktické lékařství. Praha: Galén, 2013. ISBN 978-80-7262-934-3.

Požadavky

Účast na seminářích, absolvování 4 dnů praxe u praktického všeobecného lékaře, vypracování a prezentace kazuistiky.

Garant

prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA

Vyučující

MUDr. Oto Košta, Ph.D.prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA