Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení péče o zdraví (SOL / KIA01)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu SOL / KIA01 - Řízení péče o zdraví, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Předmět zahrnuje tato témata:Nemoc ? impairment ? disabilita ? handicap Integrace pojmů, fáze vyrovnávání, důsledky postiženíZákladní srovnání klasifikačních systémůPéče o specifické skupiny obyvatelstvaZdravotní stav obyvatelstva a jeho vývojMetody studia zdravotního stavu obyvatelstvaPopulační základna a populační procesyPracovní schopnost a soběstačnostSrovnání základních posudkových kategoriíPrincipy posouzeníSystémové pojetí péče o zdraví a zdravotnictvíTypologie zdravotnických systémů v zahraničí a v ČR, evropská strategie péče o zdraví

Získané způsobilosti

Student by měl porozumět základním pojmům a zásadám řízení péče o zdraví a umět je aplikovat v praxi.

Literatura

Drbal, C. Česká zdravotní politika a její východiska. Praha: Galén, 2005. ISBN 80-7262-340-0.Gladkij, I. a kol. Management ve zdravotnictví. Brno - Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-996-8.Juríčková, L., Ivanová, K., Filka, J. Opatrovnictví osob s duševní poruchou. Praha, 2014. ISBN 978-80-247-4786-6.Periodika odborných profesí ve zdravotnictví. Holčík, J. Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost: k teoretickým základům cesty ke zdraví. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5239-0.Janečková, H., Hnilicová, H. Úvod do veřejného zdravotnictví. Praha:Portál, 2009. WHO: Health 2020. Gladkij, I., Strnad, L. Zdravotní politika - Zdraví - Zdravotnictví. Olomouc: VUP, 2002. ISBN 80-244-0500-8.Zdravotnické noviny.

Požadavky

Příprava a aktivita na seminářích

Garant

PhDr. Mgr. Lubica Juríčková, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Mgr. Lubica Juríčková, Ph.D.MUDr. Radmila Pastorková, Ph.D.