Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběr. jaz. sem. - zaměření na pravopis (KČJ / VJSK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KČJ / VJSK - Výběr. jaz. sem. - zaměření na pravopis, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Význam ortografických zásad v psaných projevech, základní orientace v pravopisných příručkách, výklad a uplatňování pravopisných pravidel podle nejnovější kodifikace.

Literatura

Hlavsa, Z. a kol. Pravidla českého pravopisu. Praha, 2006. KROBOTOVÁ, M. - JODASOVÁ, H. Základy českého pravopisu a pravopisná cvičení. Olomouc, 2002. Marek, J. Český pravopis - obtížná slova. Olomouc, 2000. Brabcová, R. Novinky z pravopisu a tvarosloví. Dobřichovice 2000. JEČNÁ, K. Nuda při če štině? Ani nápad!. Praha: Strom , 1997. Pravidla českého pravopisu (akad. vydání). Praha: Academia, 1993 Pravidla českého pravopisu (škol. vydání). Praha: Pansofia, 1993,1999. Kamiš, K. Procvičujeme pravopis podle Pravidel ve škole i doma. Praha, 1996.

Požadavky

90% účast v předmětu. Splnění zadaných úkolů, například:- vytvoření algoritmů pro zvládnutí vybraných pravopisných jevů,- zpracování problematiky vybraných pravopisných jevů v učebnicích českého jazyka pro základní školy,-vytvoření motivačních cvičení s tematikou pravopisu,- sestavení vlastních kontrolních diktátů pro žáky vybraných ročníků základní školy.

Garant

Mgr. Milan Polák, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Milan Polák, Ph.D.