Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Algebra 3 (KMT / ALG3B)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMT / ALG3B - Algebra 3, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

PolynomyRozklady polynomů jedné neurčité nad tělesem komplexních a tělesem reálných čísel. Symetrické polynomyHlavní věta o symetrických polynomech, užití symetrických polynomů.Algebraické řešení algebraických rovnicBinomické rovnice, algebraická řešitelnost algebraických rovnic 2. 3. a 4. stupně.

Získané způsobilosti

Pochopení fenoménu algebraické řešitelnosti.

Literatura

BLAŽEK, J. a kol. Algebra a teoretická aritmetika 2. Praha: SPN 1985. Blažek, J, a kol.: Algebra a teoretická aritmetika 2, Praha, SPN, 1985; Emanovský, P.: Cvičení z algebry (polynomy a algebraické rovnice). Miniskriptum, PdF UP Olomouc, 1998; Kopecký, M., Emanovský, P.: Sbírka řešených příkladů z algebry. Skriptum, olomouc, UP, 1990. EMANOVSKÝ, P.: Algebra 3. Olomouc. VUP 2005. ISBN 80-244-0490-7.

Požadavky

Kolokvium (případně zápočet) bude uděleno v případě, že student v rámci kontrolního testu vyřeší alespoň 2 ze 3 zadaných cvičení - tato jsou formulována v závěru každé příslušné kapitoly učebnice Blažek J. a kol.: Algebra a teoretická aritmetika 2 (tedy všechna cvičení ze stran 200 - 251). Je proto doporučeno si tato cvičení dopředu vyřešit; při testu bude možno tato VLASTNÍ řešení použít - bude však nutno prokázat aktivní porozumění předvedených řešeních! Dále bude nutno prokázat základní znalost látky (především definic a vět (bez důkazů)) v rozsahu všech předepsaných kapitol učebního textu (již uvedené strany 200 - 251).

Garant

doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc.

Vyučující

doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc.doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc.