Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Algebra 4 (KMT / ALG4B)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMT / ALG4B - Algebra 4, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Teorie grup (Vlastnosti grup. Lagrangeova věta. Faktorové grupy. Homomorfní zobrazení grup.)Svazy a Booleovy algebry (Definice svazu, podsvazy a homomorfismy svazů. Úplné svazy. Distributivní a modulární svazy. Booleovy algebry a jejich množinová reprezentace. Aplikace svazů a Booleových algeber.)

Získané způsobilosti

Kompetence v oblasti lineární algebry.

Literatura

BLAŽEK, J. a kol.: Algebra a teoretická aritmetika 2. Praha: SPN 1985. EMANOVSKÝ, P.: Algebra 4. Olomouc. VUP 2005. ISBN 80-244-0498-7.

Požadavky

Znát detailně pojem grupa a svaz, umět řešit problémy spojené s izomorfismy těchto struktur.

Garant

doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc.

Vyučující

doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc.doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc.