Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Algebra 1 (KMT / BKAL1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMT / BKAL1 - Algebra 1, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Základní pojmy výukové a predikátové logiky. Algebraické struktury s jednou a dvěma operacemi. Vektorové prostory - lineární závislost, báze, dimenze, ortogonalita. Úvod do lineární algebry.

Získané způsobilosti

Kompetence v oblasti základů aritmetiky; student bude schopen samostatně řešit úlohy a problémy aritmetiky a v neposlední řadě si uvědomí souvislosti s ostatními matematickými předměty.

Literatura

Kopecký, M. Základy algebry. Olomouc, UP, 1998. BLAŽEK, J. a kol. Algebra a teoretická aritmetika 1. Praha: SPN, 1985. BLAŽEK, J. a kol.: Algebra a teoretická aritmetika 1. Praha: SPN 1985. Kopecký, M: Základy algebry, Olomouc UP, 1998;. KOPECKÝ, M.: Základy algebry. Olomouc. VUP 1998. ISBN 80-244-0683-7. Kořínek V. Základy algebry. NČSAV Praha, 1956.

Požadavky

Nutnou podmínkou k získání zápočtu je alespoň 70% účast na seminářích. Dále, zápočet bude udělen pouze v případě, že student v rámci kontrolního testu vyřeší alespoň 2 ze 3 zadaných úloh - jedná se o mírné modifikace úloh, které jsou formulovány v závěru každé kapitoly učebního textu Kopecký M.: Základy algebry. Je proto doporučeno si všechny zde uvedené úlohy samostatně vyřešit; při testu bude možno tato VLASTNÍ řešení použít - bude však nutno prokázat aktivní porozumění předvedených řešeních! U zkoušky bude nutno prokázat základní znalost látky (především definic a vět (bez důkazů)) v rozsahu celého učebního textu.

Garant

doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc.

Vyučující

doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc.