Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Algebra 2 (KMT / WSAL2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMT / WSAL2 - Algebra 2, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Vlastnosti kořenů polynomůNásobnost kořene polynomu, Hornerovo schéma. Derivace polynomu. Rozklady polynomů jedné neurčité nad tělesem komplexních a tělesem reálných čísel.Symetrické polynomyHlavní věta o symetrických polynomech, užití symetrických polynomů.Algebraické řešení algebraických rovnicBinomické rovnice, algebraická řešitelnost algebraických rovnic 3. a 4. stupně. Řešení reciprokých rovnic 1. a 2. druhu.

Získané způsobilosti

Schopnost abstrakce základních algebraických operací z číselných oborů do obecnějších oborů integrity.

Požadavky

Zkouška z předmětu Algebra 2 bude písemná i ústní. V písemné části bude třeba opět vypracovat alespoň 2 ze 3 zadaných cvičení - tentokrát to budou cvičení ze stran 186 - 251. Opět je doporučeno si všechna cvičení dopředu vyřešit; při zkoušce bude možno tato VLASTNÍ řešení použít. V ústní části kromě aktivního porozumění předvedených řešeních bude nutno prokázat znalost látky předmětu Algebry 2 (především definic a vět (bez důkazů)) ze stran 186 - 251.

Garant

doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc.

Vyučující

doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc.