Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Modul Wortbildung (KNJ / EWORT)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KNJ / EWORT - Modul Wortbildung, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

-- Pojem morfém- Slovotvorné prostředky slov- Tvoření podstatného jména: skládání, odvozování, augmentace, zdrobňování- Tvoření slovesa: skládání, odvozování- Tvoření slov s adjektivem- Der Begriff des Morphems- Wortbildungsmittel- Die Wortbildung beim Substantiv: Komposition, Derivation, Augmentation, Diminutivierung- Die Wortbildung beim Verb: Komposition, Derivation, Konversion- Die Wortbildung beim Adjektiv

Získané způsobilosti

Student je schopen na základě osvojených poznatků aktivně komunikovat, diskutovat a argumentovat k tématickým okruhům vymezeným seminářem

Literatura

Donalies, E. Die Wortbildung des Deutschen. Ein Überblick. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2002. Lohde, M. Wortbildung des moderen Deutschen. Ein Lehr- und Übungsbuch. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2006.

Požadavky

80% aktivní účast ve výuce, splnění testu

Garant

PhDr. Olga Vomáčková, Ph.D.