Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance 2 (KPG / AFIN2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPG / AFIN2 - Finance 2, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsah disciplíny tvoří témata: oběžný majetek podniku a jeho řízení, řízení zásob, pohledávek a peněžních prostředků, zdroje a formy krátkodobého financování, dlouhodobé financování majetku, rozdělení hospodářského výsledku, finanční plánování, oceňování podniku, finanční aspekty spojování a zániku podniku.

Získané způsobilosti

Absolvent se bude orientovat v oblasti finančního řízení a rozhodování podniku, včetně jeho vazeb na vnější ekonomické okolí.

Literatura

Hrdý, J., Horová, M. Finance podniku. Praha: Wolters Kluwer, 2009. ISBN 978-80-7357-492-5.J. Valach. Finanční řízení podniku. EKOPRESS, 2001. ISBN 80-86119-38-4.DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86119-58-0.BRAYLEY, R. A., MAYERS, S. C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Victoria Publishing. ISBN 8085605244.

Požadavky

Zpracování finanční analýzy zvolené organizace a její obhajoba při ústní zkoušce.

Garant

Ing. Alena Opletalová, Ph.D.

Vyučující

Ing. Alena Opletalová, Ph.D.Ing. Alena Opletalová, Ph.D.