Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Sociologie rodiny (KPG / BROSO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPG / BROSO - Sociologie rodiny, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Náplní kurzu je seznámit studenty se základními koncepty, problémy a tématy na poli sociologie rodiny. Důraz je kladen především na nejvýznamnější sociologické teorie ve vztahu k problematice rodiny, dále na strukturu rodiny, funkce rodiny, otázky genderu, tradiční, moderní a postmoderní rodiny, dále na problematiku nerovnosti v rodině i ve společnosti a vazby mezi rodinou a ostatními sociálními strukturami.

Získané způsobilosti

Student bude umět chápat rodinu v historických, makro i mikrosociálních kontextech. Bude znát základní kulturní, psychologické a biologické faktory formující instituci rodiny.

Literatura

Možný, I. Rodina a společnost. Praha, 2006. ISBN 808642958X.Singly, F. Sociologie současné rodiny . Praha, 1999. ISBN 8071782491.Matoušek, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha, SLON 2003. Praha: SLON, 2003. Možný, I. Sociologie rodiny. Praha: SLON, 2002. ISBN 80-86429-05-9.

Požadavky

Závěrečná zkouška: 40%, Seminární práce: 40%, Účast na seminářích: 20%

Garant

Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D.