Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie výchovy (KPG / DFIV)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPG / DFIV - Filozofie výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Výchova v kontextu jednotlivých filozofických koncepcí.Výchova v kriziAntinomie a paradoxy výchovyPostmoderné reflkexe výchovy.Prameny pedagogiky.Základní terminologie - výchova, sebevýchova, učení, socializace, personalizace. Výchova - definice, cíle, složky.

Získané způsobilosti

Prohlubování osvojených dovedností směrujících k tvorbě vlastní teorie a filozofické koncepce výchovné činnosti. Realizace výchovné metodiky - teoretické ukotvení.

Literatura

BERTRAND,J.:Soudobé teorie vzdělávání. Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha, 2004. ISBN 80-7178-888-0.Brezinka, W. Filozofické základy výchovy. Praha, 1996. ISBN 80-7113-169-5.Dorotíková, S. Filozofie hodnot.Problémy lidské existence, poznání a hodnocení. Praha, 1998. ISBN 80-86039-79-X.Bertrand, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha, 1998. ISBN 80-7178-216-5.Kantorová, J. Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky I. Olomouc, 2008. ISBN 978-80-7409-024-0.

Požadavky

Porozumění významu výchovy v životě člověka. Aplikace poznatků na konkrétní výchovné situace.Schopnost vytvářet souvislosti mezi vývojem filozofických názorů a vývojem pedagogického myšlení.

Garant

doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.