Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení vzdělávacích a vých. institucí (KPG / K2ŘVI)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPG / K2ŘVI - Řízení vzdělávacích a vých. institucí, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Základní pojmy managementu, Řízení školství. Zřizování a financování škol. Škola jako specifická organizace. Evaluace práce školy. Řízení změny. Kultura a image školy.

Získané způsobilosti

Objasnit pojmy a problémy obecného a školského managementu. Aplikace poznatků obecného a školského managementu v makrořízení a mikrořízení škol a školských zařízení.

Literatura

Obst, O. Manažerské minimum pro učitele. Olomouc, 2006. ISBN 80-244-1359-0.BACÍK, F. aj. Úvod do teorie a praxe školského managementu. Praha: UK, 1995. Vašťatková, J. Úvod do autoevaluace školy. Olomouc, 2006. ISBN 80-244-1422-8.Prášilová, M. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky. Olomou, 2006. ISBN 80-244-1415-5.

Požadavky

Vysvětlit základní pojmy obecného a školského managementu. Aplikovat získané poznatky do modelových situací.

Garant

doc. PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D.

Vyučující

doc. PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D.Ing. Michal Šmucr