Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie výchovy (KPG / MFIVY)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPG / MFIVY - Filozofie výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Výchova v kontextu jednotlivých filozofických koncepcíVýchova v kriziAntinomie a paradoxy výchovyPostmoderné reflkexe výchovyPrameny pedagogikyZákladní terminologie - výchovasebevýchovaučenísocializacepersonalizaceVýchova - definice, cíle, složky

Získané způsobilosti

Prohlubování osvojených dovedností směrujících k tvorbě vlastní teorie a filozofické koncepce výchovné činnosti. Realizace výchovné metodiky - teoretické ukotvený.

Literatura

MALACH, J. Pedagogika jako obecná teorie edukace. Ostrava, 2007. ISBN 978-80-7368-291-0.PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava, 1995. ISBN 80-85498-27-8.Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha, 2004. ISBN 80-7178-888-0.PATOČKA, J. Filosofie výchovy. In PATOČKA, J. Péče o duši II. Praha, 1999. ISBN 80-86005-24-0.BREZINKA, W. Filozofické základy výchovy. Praha: Zvon, 1996. Brezinka, W. Filozofické základy výchovy. Praha, 1996. ISBN 80-7113-169-5.Dorotíková, S. Filozofie hodnot.Problémy lidské existence, poznání a hodnocení. Praha, 1998. ISBN 80-86039-79-X.& Střelec, S. (1998). Kapitoly z teorie a metodiky výchovy. 1. Brno: Paido. Gidens, A.:. Sociologie. Argo, Praha 2004. Bertrand, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha, 1998. ISBN 80-7178-216-5.& Střelec, S. (2005). Studie z teorie a metodiky výchovy. Brno: Masarykova univerzita. Strouhal, M. (2013). Teorie výchovy. Praha. Kantorová, J. Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky I. Olomouc, 2008. ISBN 978-80-7409-024-0.PELCOVÁ, N. Vzorce lidství. Filosofie o člověku a výchově. Praha: ISV, 2001. ISBN 80-85866-64-1. Praha, 2001. ISBN 80-85866-64-1.

Požadavky

aktivní účast na hodine. spracování zadaných úkolů.Porozumění významu výchovy v životě člověka. Aplikace poznatků na konkrétní výchovné situace.Schopnost vytvářet souvislosti mezi vývojem filozofických názorů a vývojem pedagogického myšlení.

Garant

doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.