Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení volnočasových aktivit (KPG / NKŘVA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPG / NKŘVA - Řízení volnočasových aktivit, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Volný čas. Funkce volného času v životě člověka, význam volného času v celospolečenské dimenzi. Specifika volného času dětí a mládeže, dospělých a seniorů. Různorodost prostředí, ve kterém děti a mládež tráví volný čas. Činnosti dětí a mládeže ve volném čase a jejich organizování. Řízení volnočasových aktivit. Osobnost pedagoga volného času. Vztah životní úrovně, vzdělanosti a životního stylu rodiny k volnému času.

Získané způsobilosti

Předmět státních závěrečných zkoušek.

Literatura

HOFBAUER, B. Děti, mládež a volný čas. Praha, 2004. ISBN 80-7178-927-5.Vážanský, M.; Smékal, V. Základy pedagogiky volného času. Brno: Paido, 1995. ISBN 80-901737-9-9.Pávková, J. Pedagogické ovlivňování volného času. Praha, 2008. ISBN 978-80-7367-473-1.PÁVKOVÁ, J., HÁJEK, B., HOFBAUER, B., HRDLIČKOVÁ, V., PAVLÍKOVÁ, A. Pedagogika volného času. 3. vyd. Praha, 2002. ISBN 80-7178-711-6.SPOUSTA, V. et al. Teoretické základy výchovy ve volném čase. Brno, 1994.

Požadavky

Úspěšné složení státní závěrečné zkoušky z předmětu Řízení volnočasových aktivit na základě prostudování doporučené literatury aktuálně uvedené na stránkách ÚPSS.

Garant

Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.