Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení výchovných a vzděl. institucí (KPG / URIVY)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPG / URIVY - Řízení výchovných a vzděl. institucí, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Základní pojmy obecného managementu, základní představy o řízení. Řízení školství, státní správa a samospráva ve školství. Zřizování a financování škol. Plánování ve školství. Organizační struktury ve školství. Kontrola ve školství a ve škole - vnější a vnitřní evaluace práce školy, řízení změny. Kultura a image školy.

Získané způsobilosti

Po absolvování předmětu bude student schopen objasnit základní pojmy obecného i školského managementu, popsat a s přihlédnutím k teoretickým poznatkům posoudit účinnost řízení konkrétní školy či školského zařízení.

Literatura

PRÁŠILOVÁ, M. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky. Olomouc, 2006. ISBN 80-244-1415-4.OBST, O. Manažerské minimum pro učitele. Olomouc, 2006. ISBN 80-244-1359-0.SVĚTLÍK, J. Marketing školy. Zlín: Copyright, 1996. ISBN 80-902200-8-8.GOLD, A. Řízení současné školy. Žďár nad Sázavou, 1998. ISBN 80-902614-0X.FISCHER, W. A., SCHRATZ, M. Vedení a rozvoj školy. Brno, 1997. ISBN 80-85931-34-6.

Požadavky

Aktivní podíl na výuce, předložení seminární práce.

Garant

doc. PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D.