Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofické aspekty edukace (KPG / XFIAE)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPG / XFIAE - Filozofické aspekty edukace, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Proměna názorů na cíle a obsah výchovy v kontextu společenského vývoje. Výchovné prostředky v kontextu společenského vývoje s ohledem na středoevropskou a anglosaskou tradici. Diskursivní analýza vlivu různých filozofických směrů 19. a 20. století. Postavení pedagogiky v demokratické společnosti. Teorie hodnot v dějinách filozifie. Etika sociálních důsledků jako teoretické východisko učitelské etiky. Jedinec a společnost - vztahy mezi individuálním a sociálním ve výchově.

Literatura

Curren, R. A Companion to the Philosophy of Education. 2003. Brezinka, W. Filozofické základy výchovy. 1996. Patočka, J. Filozofie výchovy. 1997. Chambliss, J. J. Philosophy of Education. 1996. Bertrand, Y. Soudobé teorie vzdělávání. 1998.

Požadavky

Student je schopen analyzovat základní pedagogické kategorie v kontextu společenského vývoje, charakterizovat základní koncepty v intencích doporučených publikací (Palouš, R., Pelikán, J., Ries, L.)

Garant

doc. PhDr. Zdeněk Novotný, CSc.