Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení organizačních vztahů (KPO / ROV)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPO / ROV - Řízení organizačních vztahů, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Základní charakteristika řízení organizačních vztahů a lidských zdrojůPodniková vize, mise, hodnotyVytváření a analýza pracovních místPersonální plánováníZískávání pracovníkůVýběr pracovníkůOrientace a adaptace přijatých pracovníkůPersonální marketing a řízení zaměstnavatelské pověsti

Získané způsobilosti

Studenti absolvující tento předmět získají znalosti a dovednosti potřebné ke správnému fungování organizace, a to zejména z hlediska zahájení pracovních činností v organizaci na straně zaměstnance i zaměstnavatele. Součástí studia jsou odborné články a testy znalostí obsažené v LMS Moodle.

Literatura

Kubátová, J. Management lidských zdrojů. Šuleř, O. Manažerské techniky 3. Olomouc: Rubico, 2003. Bělohlávek, F. Organizační chování. Rubico Olomouc, 1996. Koubek, J. Řízení lidských zdrojů. Management Press, Praha, 1995. Armstrong, M. (2011). Armstrong s handbook of strategic human resource management. London: Kogan Page. Vojtovič, S. (2011). Koncepce personálního řízení a řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing. Kubátová, J. (2013). Management lidských zdrojů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ULRICH, D.:. Mistrovské řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2009.

Požadavky

Výuka v LS 2015 začíná 5.3.Student je povinen pracovat se studijní oporou k předmětu po jejím zpřístupnění v e-learningovém prostředí Moodle, předmět KPO/ROV. Návod k přihlášení viz http://www.kae.cz/moodle-navod/ V průběhu semestru týmy studentů zpracovávají projekt Řízení lidí v malé firmě. Zadání projektu je v samostatném souboru (Soubor projektových cvičení) v Moodle.Úkol 1 - sestavení a nahlášení projektových týmů studentůSemestrální projekty mohou zpracovávat až pětičlenné skupiny (více členů nepřichází v úvahu, méněčlenné týmy včetně jednočlenných ano). Závazné složení týmů za každý tým jedenkrát zašle vybraný zástupce týmu prostřednictvím Moodle do stanoveného termínu (viz Moodle). Povinný název souboru: Tym_ROV_Prijmeni1_Jmeno1_Prijmeni2... ... příjmeními a jmény se myslí konkrétní příjmení a jména studentů, kteří tvoří tým, nepoužívejte diakritiku, příjmení seřaďte podle abecedy. Obsah souboru: členové týmu uvedení v abecedním pořadí podle příjmení. Jinak pojmenované soubory nebo jinak uvedené složení týmu se považuje za nesplněný úkol v prvním termínu kolokvia. Každý student sám zodpovídá za to, že bude v některém týmu zařazen a že zástupce týmu úkol vloží do Moodle - v opačném případě nesplnil jednu z podmínek udělení kolokvia. Termín odevzdání projektu bude viz Moodle.Úkol 2 - vyřešení semestrálního projektu a jeho vložení do MoodleZadání projektu je v samostatném souboru (Soubor projektových cvičení) v Moodle. Projektová cvičení mají charakter dílčích projektů a jejich souhrn budete odevzdávat jako semestrální projekt. Celý projekt musíte zaslat jako jeden soubor a pouze 1x za tým. Povinný název souboru: Projekt_ROV_Prijmeni1_Jmeno1_Prijimeni2... Příjmeními a jmény se rozumí příjmení a jména členů týmu. Forma zpracování projektu je věcí řešitelů, na začátku projektu však musí být uvedeno složení týmu v abecedním pořadí podle příjmení. Projekty musí být odevzdány v souboru editovatelném v MS Office (doporučeno v PowerPointu).Závěrečná rozprava nad projektyTýmy studentů si přinesou své projekty buď ve vlastních noteboocích (tabletech) nebo vytištěné.Účast ve výuce 80 %, přičemž účast na závěrečné rozpravě nad projekty je povinná.

Garant

doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.